0 av 0 för ""

Salong med scen på Teaterkvarteret Sundsvall

Teaterkvarteret i Sundsvall

Uppdrag
Renovering och modernisering av Teaterkvarteret i Sundsvall
Kund
Sundsvalls Kommun
Färdigställt
2016
Kompetens
Arkitektur, Kulturmiljö, Mark, El och Styr, Förorenad mark, VVS, Konstruktion
Plats
Sundsvall
Ansvarig arkitekt
Mats Persson
Handläggande arkitekt
Ida Sellstedt
Storlek
3000 kvm

Renovering och modernisering av Teaterkvarteret i Sundsvall

Teaterkvarteret i Sundsvall har renoverats och moderniserats. Fler av Swecos verksamhetsområden har deltagit i uppdraget för att anpassa de över 100 år gamla byggnaderna till dagens krav på teknik, tillgänglighet och konstruktion samtidigt som de antikvariska värdena har bevarats.

Sweco får uppdraget efter beslut om att utveckla området

Under 2008 genomförde Sundsvalls kommun en arkitekttävling om att bygga ett nytt teater- och kulturhus. Då man slutligen lyckades köpa loss den sista fastigheten i teaterkvarteret valde man att utveckla området istället för att bygga det nya huset, ett uppdrag som Sweco fick. Uppdraget innebar att utforma en sammanbyggnad mellan de tre fastigheterna i kvarteret samt ombyggnad och renovering av Sundsvalls teater och Konsertteatern.

Utmaningen med en 100 år gammal byggnad

Ombyggnaden av Teaterkvarteret har inneburit många utmaningar då uppdraget innebar att anpassa en över 100 år gammal byggnad till dagens moderna krav på teknik, konstruktion och tillgänglighet samtidigt som de antikvariska värdena finns kvar.

Sundsvalls teater är uppförd 1894 och är ett byggnadsminne sedan 1974. Scenen var en av få scener i Sverige som fortfarande hade lutande scengolv. Detta riktades upp för att klara moderna arbetsmiljökrav för bland annat dans. För att bibehålla god sikt höjdes därmed parketten och fick nya stolar. Konsertteatern byggdes något senare, 1905, och har fungerat som biograf och teater. Här har man genomfört en omfattande ombyggnad och renovering, både interiört och exteriört.

Kvarterets nya byggnad, sammanbyggnaden, syftar till att lösa inlastning till alla scener och verkstäder samt logistik däremellan. Dessutom ger den utrymme för sidoscener, något som tidigare saknades. Sammanbyggnaden rymmer även ett nytt kök till restaurangen samt en repetitionsscen.

Materialval med omsorg

Stort fokus och omsorg har lagts på materialval i de publika delarna. Originalklinkers i trapphus har fått vara kvar och det golv som låg i foajén har man exempelvis valt att flytta för att återanvända i passagen utanför foajén. I arbetsrum och backstage har man använt sig av mer enkla men funktionella material.

Foto: Tim Meier

Reception
Konstersalong på Teaterkvarteret Sundsvall
Takdetalj på Teaterkvarteret Sundsvall
Korridor på Teaterkvarteret Sundsvall
Upplyst lampa på vägg
Teaterkvarteret Sundsvall