0 av 0 för ""

Swecos byggkonstruktörer projekterade enorm fabrik i trä

Uppdrag

Byggkonstruktion för nybyggnation av 20 000 kvm fabrik i korslimmat trä

Kund

Södra skogsägarna ekonomisk förening

Status

Avslutat

Kompetens

Byggkonstruktion, mark, utvändigt VA

Plats

Kombinatet i Värö

Klimatsmart, robust och tidlös fabrik

När Södra Skogsägarna tillsammans med Swecos byggkonstruktörer beslöt sig för att den nya fabriken skulle byggas i trä, blev det en tidlös, robust och klimatsmart fabrik för framtidens hållbara byggnader. Den enorma träfabriken har redan fascinerat många besökare på grund av sina stora spännvidder.

  • Det har varit otroligt roligt att få vara en del av det här häftiga projektet. Tillsammans med kunden har vi utvecklat en toppmodern tillverkningsindustri med hög grad av automatisering – i trä!

    – Annika Johansson, uppdragsledare på Sweco

En toppmodern tillverkningskatedral

Korslimmat trä, även kallat KL-trä, tillverkas genom att fingerskarvat virke limmas ihop kant i kant till lameller i stora sjok som sedan byggs på korsvis i lager med 90 graders förskjutning till ett massivt byggelement. De precisionsformas sedan av CNC-styrda, robotstyrda, maskiner.

Användandet av KL-trä ökar snabbt i byggbranschen. Materialet är koldioxidbindande, lätt, hållfast och användbart i bjälklag, tak och bärande väggar. Det är speciellt användbart i exempelvis bostadshus där spännvidderna inte är så stora. Vid större spännvidder som i exempelvis skolor och industribyggnader kompletteras ofta stommen av KL-trä med limträ i form av pelare och balkar.

Det är ingen vanlig trälada som har byggts, snarare en toppmodern tillverkningskatedral med hög grad av automatisering. Den bärande stommen består av limträ och även upplagen till traverskranbanorna i taket är av limträ. Ytterväggarna är av KL-trä. Installationstätheten är hög med maskiner, ventilation, spånsugshantering och brandsystem.

Sweco har också bidragit med underlag till leverantörer för kompletterande stål, traverskranbanor, trappor och plattformar. Dessutom projekterade Sweco sex mindre byggnader på utsidan av själva fabrikshallen, även dessa byggda med KL-trä och limträ.

Byggande i trä en viktig del av cirkulär bioekonomi

I och med den nya fabriken i kombinatet i Värö har Södras produktionskapacitet för trästommar ökat med tio gånger jämfört med tidigare kapacitet. Byggande i trä är ett viktigt område i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Både inom EU och i Sverige lyfts frågor om behovet av klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av vårt byggda bestånd. Fabriken på Värö Bruk är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Foto nedan: Södra

Fabriksbyggnad fotograferad ovanifrån med havet i bakgrunden

Fabriken i siffror

270  m

lång

50  m

bred

12200  kvm

korslimmade träskivor