0 av 0 för ""

Tunafors fabriker

Tunafors fabriker

Uppdrag
Utforma området till ett attraktivt bostadsområde med bibehållande av de kulturhistoriska värdena
Kund
Peab
Färdigställt
2016
Plats
Eskilstuna
Kompetens
Arkitektur, Stadsplanering, Anläggning
Ansvarig arkitekt
Mats Andreasson

Från en bestickfabrik till ett attraktivt bostadsområde med kulturhistoriskt värde

 I den gamla bestickfabriken i Eskilstuna ligger idag ett modernt bostadsområde utformat av arkitekter på Sweco. Området har ett högt kulturhistoriskt värde, något som påverkat utformningen av bostäderna. Nya tillägg har fått moderna uttryck för att tydligt visa på vad som är nytt och gammalt.

Invid Eskilstunaån ligger en av Eskilstunas mest värdefulla industrimiljöer, den tidigare bestickfabriken i Tunafors. Sedan 2016 utgörs byggnaderna av lägenheter om 70 bostadsrätter. Enligt den tidigare detaljplan fick lokalerna enbart inhysa industriverksamhet, men då det inte fanns behov av fler industrier i staden och Swecos arkitekter kom med ett förslag som visade på bostäder i lokalerna ändrades detaljplanen. Detta ledde till att Sweco fick fortsatt uppdrag att utforma området.

Kulturklassade byggnader

Uppdraget har inneburit att utforma området till ett attraktivt bostadsområde med bibehållande av de kulturhistoriska värdena. Eftersom byggnaderna är kulturklassade och man knappt fått röra fasaderna har man valt att ge de nya tilläggen, så som balkonger och skärmtak, ett modernt uttryck. På så sätt ser man tydligt vad som är nytt och gammalt.

Karaktärsbyggnad med historisk koppling

Områdets karaktärsbyggnad är den stora fabriksbyggnaden och hejarsmedjan. Den gamla förbindelsegången som löper mellan två av husen har gjorts om till inglasade balkonger. Även den stora skorstenen är bevarad och ger en historisk koppling till platsen.

Sweco medverkar med flera discipliner

Förutom underlag till detaljplanen samt gestaltning av området har Swecos anläggningskonsulter ansvarat för inmätning för uppritande av relationshandlingar.

Foto: Jeanette Hägglund

Utemiljö vid Tunafors fabriker
Uteplats vid Tunafors fabriker
Bostadsområde vid å