0 av 0 för ""

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

Uppdrag

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. Uppdraget innebär att utforma 11 kilometer ny tunnelbana och sju stationer.

Kund

SLL

Status

Pågående

Kompetens

Alla discipliner kopplade till berg, anläggning, arkitektur, BEST, miljö och planprövning.

Plats

Stockholm

Sweco projekterar ny tunnelbaneförbindelse

År 2030 kopplas Nacka och T-Centralen samman genom 11 kilometer nya tunnlar och spår – en del av den största satsningen på Stockholms tunnelbana i modern tid. Den nya sträckan kommer att gå genom urberget under Saltsjön och en av stationerna kommer ligga så djupt som 100 meter under marken.

Tunnelbanan viktig pusselbit i ett snabbväxande Stockholm

För att kunna möta behoven i Stockholms snabba tillväxt träffades år 2013 den så kallade Stockholmsöverenskommelsen mellan regeringen, Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och dåvarande Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm. Beslut togs om en utbyggnad av tre tunnelbanelinjer och skapande av sammanlagt 78 000 nya bostäder i de fyra kommunerna. Sedan dess har fler sträckor och stationer tillkommit och hela utbygganden omfattar idag 18 stationer och 130 500 nya bostäder. 2014 fick Sweco och TYPSA i uppdrag av Region Stockholm att projektera en del av den nya sträckan av den Blå linjen: Tunnelbana till Nacka och Söderort.

– Ett stort och komplext projekt som det här kräver spetskompetens inom en mängd discipliner. För att kunna skapa de bästa lösningarna för tunnelbanan har vi samlat alla Swecos specialister under ett tak. Att arbeta med kunniga kollegor och kunder mot ett gemensamt mål gör att det känns roligt att gå till jobbet varje dag, säger Per Olof Tångring, projekteringsledare installationer.

Det är unikt med ett projekt som så tydligt bidrar till stadens utveckling. Den nya tunnelbanelinjen förändrar Stockholm i grunden och skapar en mängd nya möjligheter för alla som bor här. Det är en stark drivkraft för alla oss som har förmånen att arbeta med uppdraget.  -Axel Werner, programchef Tunnelbanan

Sweco har bidragit med:

  • framtagande av systemhandlingar
  • järnvägsplaner
  • förfrågningsunderlag
  • miljökonsekvensbeskrivningar
  • stöd under byggtid
  • utformning av sju stationer
11  km

nya tunnlar

100  m

under mark är station Sofia belägen

7  st

nya stationer

Så ser den nya tunnelbanesträckningen ut

De nya tunnelbanesträckningarna till Nacka och Söderort kommer att börja vid befintlig station Kungsträdgården. Spåret går sedan i en bergtunnel under vattnet och delar sig i två grenar under östra Södermalm, en till Nacka och en till Söderort.  Den nya stationen Sofia kommer att trafikeras av båda grenarna. Båda grenarna kommer att höra till tunnelbanans Blå linje. Längs spårsträckningen till Nacka kommer fyra nya stationer att byggas: Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka. Spårsträckningen till Söderort kommer att få en ny station i Slakthusområdet. Vid station Gullmarsplan kommer en ny plattform att anläggas under den befintliga stationen. Söderortsgrenen kommer att anslutas till den befintliga tunnelbanans Hagsätragren (nuvarande Grön linje) strax norr om station Sockenplan.

Attraktiva och trygga stationer

När de sju nya stationerna utformas är målsättningen att skapa hållbara, attraktiva och trygga miljöer för resenärerna. Stationerna ska ge ett arkitektoniskt avtryck från vår tid och samtidigt kunna upplevas attraktiva även om femtio år. Den nya tunnelbanans djupa läge kommer också att ha stor inverkan på gestaltningen av stationerna.

– Djupet innebär att avståndet från stationsentré till plattform blir långt, vilket ger unika förutsättningar för gestaltningsarbetet. Gestaltningen syftar till att ge resenären en rumslig och konstnärlig upplevelse av stationsanläggningen, där de tekniska lösningarna till stor del är dolda, säger Alexander Stålhandske, ansvarig för stationsdesignen på Sweco.

Varje station får egen identitet

En utgångspunkt i designen är att kontrasten mellan plattformen och det omslutande bergrummet ska vara tydlig. Plattformen med sin skärpa i material, belysning och utrustning; bergrummet med sin grova karaktär i stationsrummets ytterväggar. Alla stationer har gemensamma typlösningar där golven är av cementmosaik, väggarna kläs med keramiska plattor och undertaket består av stål-lameller. Alla stationer har också ett gemensamt ljuskoncept, men varje station får en egen identitet genom att rumsdelarna varieras i kulör. Konsten kommer också att bidra starkt till stationens identitet med en unik konstnärlig gestaltning för varje station. Utformningen av stationerna har skett i nära samarbete mellan arkitekter och konstnärer för att skapa en gestaltad helhet som knyter an till Stockholms långa tradition av konst i tunnelbanan.

Människor på tunnelbanestation

Visste du att…?

  • Stockholms tunnelbana invigdes 1950 med sträckan Slussen – Hökarängen. Den byggdes eftersom trängseln på Stockholms gator hade börjat bli ett allt större problem under 1900-talets första hälft.
  • Just nu byggs tunnelbanan i Stockholm ut på flera håll. Förutom förlängningen av den blå linjen från till Nacka och Gullmarsplan arbetar Sweco också med utbyggnaden mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
  • Den nya stationen Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation och världens näst djupaste, belägen cirka 100 meter under markytan. Sveriges längsta rulltrappa finns idag på stationen Västra skogen och är 33 meter lång, men i den nya stationen Nacka kommer fyra av de nya rulltrapporna att bli 41 meter långa.
Plattform Nacka C