0 av 0 för ""

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, Stockholm

Uppdrag

Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. Uppdraget innebär att utforma 11 kilometer ny tunnelbana och sju stationer.

Kund

SLL

Status

Pågående

Kompetens

Alla discipliner kopplade till berg, anläggning, arkitektur, BEST, miljö och planprövning.

Plats

Stockholm

Sweco projekterar ny tunnelbaneförbindelse

Om tio år kopplas Nacka och T-centralen samman med 11 kilometer ny tunnelbana, den största satsningen på Stockholms tunnelbana i modern tid. Den nya sträckan kommer att gå genom urberget under Saltsjön och en av stationerna kommer ligga så djupt som 100 meter under marken. I uppdraget ingår bland annat att ta fram systemhandlingar, järnvägsplaner, bygghandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar för sträckan. Utformning av sju stationer ingår också i uppdraget.

En viktig pusselbit i ett snabbväxande Stockholm

Målsättningen är att skapa attraktiva stationer som upplevs positivt av resenärerna. Viktiga delar är säkerhet och komfort, att stationerna ger ett arkitektoniskt avtryck från vår tid och samtidigt upplevs attraktiva även om femtio år.

Stationerna längs linjen är placerade i Sofia, Hammarby sjöstad, Sickla, Järla och Nacka samt Gullmarsplan och Slakthusområdet vid Globen. I samband med att de nya stationerna invigs kommer två stationer att stänga; Globen och Enskede gård och grön linje till Hagsätra blir blå.

Satsningen är en viktig pusselbit i ett snabbväxande Stockholm och kommer att leda till kraftigt förbättrad kollektivtrafik.