0 av 0 för ""

Tyks - Åbo Universitetssjukhus

Tyks – Åbo Universitetssjukhus

Uppdrag
Flera projekt i utbyggnadsfasen av sjukhusområdet
Kund
Sjukhusdistriktet i sydvästra Finland
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur
Plats
Åbo
Ansvarig arkitekt
Heikki Laherma

Åbos universitetsjukhus får nya byggnader

Åbos universitetssjukhus är ett av Finlands fem universitetssjukhus. Det ger befolkningen i den sydvästra delen av landet regionens största medicinska facilitet med all medicinsk specialisering. Sweco har arbetat i flera projekt i utbyggnadsfasen av sjukhusområdet.

Två byggnader förbundna med en passage

Eftersom den nuvarande sjukhusmarken är fullt exploaterad har man valt att lägga den nya T-sjukhusdelen på andra sidan motorvägen. Dessa två delar sitter ihop med en passage. De nya sjukhusbyggnaderna inhyser onkologi, dagskirurgi, högspecialiserade mottagningar och behandlingsenheter. Huskropparna är byggda kring ett centralt glasövertäckt atrium där man finner gemensamma utrymmen för såväl besökarna som personal.

Teknikrum i fristående rum underlättar utbyggnad

Byggnaderna är lätta att bygga ut i storlek och höjd eftersom teknikrummen är placerade i fristående torn vid sidan av varje byggnadsdel. Detta underlättar även renoveringar på alla våningsplan i framtiden i och med att det medicinska arbetet i kringliggande lokaler inte behöver störas.

Flera tillbyggnader av Swecos arkitekter

Sweco har även ansvarat för tillbyggnaden av T-sjukhuset som skett i flera steg. Detta har inneburit att byggnaden har fått ytterligare tre våningar och nya faciliteter för akutsjukvård. Dessa utrymmen är belägna i två nya byggnadskroppar som separeras av ett glasövertäckt atrium, en fortsättning av det befintliga atriet.

Operationssal
Trappa ned till café
Vy inne i Tyks
härliga fönster