0 av 0 för ""

Tre kedjehus i Vårvetet

Vårvetet Hagsätra

Uppdrag
Kedjehus i Hagsätra
Kund
Byggnadsfirman Erik Wallin AB
Färdigställt
2016
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Stockholm, Hagsätra
Ansvarig arkitekt
Anna Markström

Swecos arkitekter utformar bostäder i harmoni med naturen

Swecos arkitekter har i projektet Vårvetet i Stockholm ritat 17 kedjehus om 137 kvm med fyra rum och kök.  Entréerna och infarterna till husen vetter ut mot Gälleragränd och varje bostad har en förgårdsmark med häck mot gatan. Husen sammanbinds av pergolatak med plats för två bilar för varje hushåll. De mer privata uteplatserna ligger i sydväst och angränsar mot naturmark.

Fasader i trä

Husens långsidor har fått liggande limträpanel i samma kulör som taken, vilket ger en känsla av att taken rinner ner på långsidornas fasader. Fasaderna mot naturmarken och gata utgörs av stående träpanel i en naturligt grånad träkulör som tar upp känslan från trähusen i Huddinge. I entréplan bildar kök och vardagsrum ett öppet samband mellan gård och gatusida. I mitten av huset ligger trappan som förstärks i sin förlängning med en öppning i mellanbjälklaget. Öppningen ger en koppling mellan de två planen. På det övre planet finns sovrummen samt ett öppet allrum.

I samklang med rörelsen i naturen.

Arkitekternas största utmaning i uppdraget har varit att anpassa förtätningen efter omgivningen, där stor hänsyn till växter, djur och människors rörelse i naturen har tagits.

Foto: Henning Peinerud

Vårvetet i skymning
Vardagsrum i Vårvetet
Matplats i Vårvetet
Kök i Vårvetet
Interiör av Vårvetet
Balkong i vårvetet
Fasad i trä
Bild på kedjehus