0 av 0 för ""

tågvagnar

Västlänken Göteborg

Uppdrag
Gestaltnings- och stadsutvecklingsstudier för Västlänken
Kund
Banverket och Västra Banregionen
Status
Färdigställt
Komptens
Arkitektur
Plats
Göteborg

Swecos arkitekter underlättar val av linjealternativ

Arbetet har huvudsakligen handlat om att hitta goda stationslägen och att ge förslag på utformning av stationer. För att kunna göra detta har en preliminär gestaltningsidé för två olika stationstyper illustrerats. Denna har omfattat både underjordsstationer och överbyggnader på markplan. Ambitionen har varit att ta fram ett enhetligt formspråk som anpassats till lokala förutsättningar. Trots stort djup på stationer har effektiva vertikala kommunikationer, naturligt dagsljus och generösa stationsrum eftersträvats.

Stationslägena påverkar framtida utvecklingsmöjligheter

Vid Göteborg Central kommer Västlänken att innebära stora förändringar. Här har arbetet handlat om att illustrera hur de olika stationslägena påverkar framtida utvecklingsmöjligheter för exploatering och effektiva kopplingar mellan stationens olika delar. För att möjliggöra en bedömning av den framtida nyttan med stationslägen har en skiss på en tänkbar framtida stads- och lokaltrafikstruktur studerats. Även studier av stadsbild under byggskedet har ingått i utredningen.

Arbetet har skett i ett intimt samarbete med bland annat Swecos specialister inom infrastruktur som studerat trafiksystemets kapacitet och regionala nytta.