0 av 0 för ""

Vindkraftpark Uljabuouda

Uppdrag

Framtagande av ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark

Kund

Skellefteå Kraft AB

Kompetens

Energiproduktion

Plats

Arjeplog

Status

Avslutat

Testanläggning för vindkraft i kallt klimat

Skellefteå Krafts vindkraftpark Uljabuouda består i dag av 10 vindkraftverk med en totalhöjd på 125 meter och ligger i Arjeplogs kommun i Norrbottens län. Vindkraftparken står på lågfjället Uljabuouda cirka 18 kilometer sydväst om Arjeplog och har tillstånd för 12 verk.

I samarbete med flera partners, däribland Vattenfall Vindkraft AB och RISE Research Institutes of Sweden AB, planerar Skellefteå Kraft att utveckla vindkraftpark Uljabuouda till en testanläggning för vindkraft i kallt klimat. I den planerade verksamheten inkluderas fortsatt drift av ett antal av de befintliga vindkraftverken tillsammans med nya vindkraftverk för fullskaliga kommersiella och forskningsrelaterade tester av vindturbiner, delsystem, komponenter och sensorer.

Ansökan om ändringstillstånd för vindkraftparken

För att möjliggöra testanläggningen behövde det befintliga tillståndet ändras i vissa delar, bland annat att söka för en högre totalhöjd på verken, från 125 meter till 330 meter. Sweco anlitades 2018 för att ta fram ansökan om ändringstillstånd för vindkraftparken. I Swecos arbete ingick att samordna samrådsprocessen, genomföra de relevanta utredningar som krävdes till ansökan, däribland naturvärdesinventering och ljud- och skuggberäkning, och skriva en miljökonsekvensbeskrivning till ändringsansökan. I mars 2020 tillhandahöll Skellefteå Kraft ändringstillstånd.

En del av omställningen mot ett hållbart energisystem

Med dagens politiska mål står Sverige inför en stor omställning mot ett mer hållbart energisystem. Förändringen, i enlighet med ansökan om ändringstillstånd, bedöms medföra en positiv möjlighet till vindbruk genom att möjliggöra test och verifiering av nya turbiner och tekniker som säkerställer att befintliga och nya vindkraftverk kan gå för fullt och utnyttja vindresursen optimalt. Testanläggningen kommer även bidra till teknisk utveckling och verifiering av vindkraftverk avsett för drift vid kalla temperaturer, snö och under isiga förhållanden. Genom testanläggningen kan verifierade system för vindkraft i kallt klimat bli snabbare tillgängliga på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Espling, uppdragsledare, Eva.Espling@sweco.se