0 av 0 för ""

Workshop för industriell och urban symbios

Uppdrag

Workshop för industriell och urban symbios

Kund

Göteborgs stad

Kompetens

Processteknik, energiteknik, bioekonomi, cirkulär ekonomi, workshopledning

Plats

Göteborg

Workshop för industriell symbios skapar nya möjligheter inom cirkulär ekonomi

Hur upptäcker man industriella symbioser som ingen tänkt på förut? Och hur får man dem att bli verklighet? Swecos symbioskatalysator är ett nytt arbetssätt med målet att hitta samverkansmöjligheter och se hur man kan ta tillvara spillprodukter från olika verksamheter i en kommun eller region.

Idéer till nya industriella symbioser

I november 2022 provades arbetssättet då Sweco och Göteborgs stad samlade representanter från åtta företag i det västsvenska näringslivet för att under ett dygn arbeta fram en konkret samverkansidé baserat på restprodukter från femton företag

– Det är ett väldigt resultatfokuserat arbetssätt. Vi går från noll till början på en handlingsplan. När vi hittat potentiella symbioser går vi ut från rummet och vet redan vem som ska göra vad i nästa steg. En viktig grund i metoden är att låta dem som är bäst på sina respektive verksamheter tänka ut de nya idéerna. Allt bygger på företagens engagemang och kreativitet, säger Emma Danielsson, hållbarhetschef Energy & Industry på Sweco.

 • Inspirerande och visionärt, konkret och praktiskt på samma gång. Fantastiskt att få delta i!

  –  Joel Albertsson, odlingsbolaget Svalan.

Tre koncept togs fram

Resultatet av workshopen i Göteborg blev idéer till tre olika koncept. Ett gick ut på att skapa plast av spillprodukter, ett handlade om att samla restvärme till ett funktionellt flöde för uppvärmning och ett handlade om att göra skräp till jord.

I det senare fallet handlar det om att potatisrens från Estrella ska blandas med musselskal från odlingar i Bohuslän och sågspån från ett företag som bygger vindsnurror. Tillsammans med annat avfall och restprodukter som samlas på det kommunägda återvinningsbolaget Renova kan resterna så småningom bli till klimatsmart odlingsjord.

– Utfallet av workshopen var väldigt lyckat. Tanken var att skapa ett hackathon för industriell symbios. Vi var tillsammans i ett dygn och deltagarna hade hela tiden tillgång till alla våra experter inom energisystem, bioekonomi och cirkulär ekonomi. Engagemanget var stort och alla bidrog med idéer som nu tas vidare för att se hur de kan realiseras, säger Emma Danielsson, hållbarhetschef Energy & Industry på Sweco.

Så går en workshop till

 • Sweco planerar och bjuder in till workshop i samarbete med kunden
 • Workshopen startar med inspiration och utbildning i vad en symbios är
 • Deltagarna får träna på att skapa symbioser
 • Strukturerad brainstorming i flera led för att generera förslag på koncept
 • Koncepten jämförs och prioriteras
 • Koncepten konkretiseras, beräknas och utvärderas och en handlingsplan tas fram

Fördelar med industriell symbios

Att hitta nya industriella symbioser i en kommun eller region har många fördelar. Den största är den positiva miljöpåverkan, där restprodukter inte behöver bli avfall utan kan användas som input i en annan process.

Det gör i sin tur att resursförbrukningen och kostnaden för avfallshantering minskar. En annan fördel är att ett bättre samarbete uppstår mellan företag och organisationer i kommunen, att nya företag blir intresserade av att etablera sig och att nya jobb kan skapas.

Restprodukter i askar

Workshop som katalysator

Att hitta nya sätt att samarbeta mellan aktörer och att bygga relationer tar vanligtvis lång tid. Genom att bjuda in relevanta aktörer till en workshop uppnås flera fördelar:

-Arbetet kommer framåt fortare
-Chansen att hitta fler nya möjligheter blir större
-Engagemanget blir större hos aktörerna när de är med och tar fram idéerna.

Människor sitter kring ett runt bord och samarbetar

Visste du att…

 • Ordet symbios är grekiska och betyder samlevnad
 • Industriell symbios handlar om samarbete mellan verksamheter och att se potentialen i de resurser som finns i närområdet.
 • Verksamheter som deltar i en industriell symbios nyttjar varandras bi- och restprodukter. Det kan vara energi, vatten och materialflöden såsom restprodukter och avfall.
 • Exempel på industriell symbios är att använda rester från skogsbruk för att producera el och värme, i till exempel ett fjärrvärmeverk, vars aska sedan återförs till skogen som gödning.
 • Ett annat exempel är biogas, där matavfall kan producera fordonsbränsle med låg klimatpåverkan.
Människor sammanbundna av linjer i ett nätverk

Vill du boka en workshop eller få mer information?

Fyll i formuläret så ser vi till att rätt expert för ditt ärende återkommer till dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.