0 av 0 för ""

Xijin Times Center

Xijin Times Center, Jinan, Kina

Uppdrag
Xijin Times Center
Kund
Shandon China Construction Xiangfu Real Estate Co, Ltd
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur, Konstruktion, Installation
Plats
Jinan, Kina
Ansvarig arkitekt
Ben Leret, Idun Bäck, Marcus Morichetto, Karl-Johan Törngren och Joel Berring
Kontakt
Christer Stenmark
Ordervärde för Swecos del i uppdraget
Uppgår till cirka 20 miljoner SEK i ett första skede

Ett nytt kontorsområde med hög internationell standard

Jinan Xijin Time Center är ett nytt område bredvid den västra järnvägsstationen i den kinesiska staden Jinan. Centrat är 800 000 kvadratmeter stort och rymmer kontor, hotell och kommersiella lokaler. Genom uppdraget bidrar Sweco till att lösa den växande provinshuvudstadens behov av ett nytt kontorsområde av hög internationell standard.

En stad i staden

Swecos uppdrag innebär att ansvara för detaljplan och arkitektonisk utformning av samtliga byggnader och landskap i det nya området i Jinan. Visionen är ett socialt fungerande område som både är attraktivt att bo och arbeta i.  Här skapas en stad i staden, med landskapsarkitektur och byggnader i samklang.

Området omfattar fyra kvarter där koncept bygger på att dessa får ett gemensamt inre parkstråk som rumsligt och socialt knyter samman platsen. Totalt kommer området rymma 16 höghus med kontorslokaler och hotell placerade på de övre våningarna, medan restauranger och butiker är ligger i bottenvåningarna utmed det bilfria parkstråket. Stor vikt har lagts vid utformningen av stråket mellan husen och entréförhållanden till de gemensamma funktionerna i bottenvåningarna.

Högt klimatfokus

Området planeras med ett högt klimatfokus. Området har flera mindre torg, en större park samt gröna tak med parker på. Dagvattenhanteringen är utformad för att hantera kraftigare regn och mellan kontorshusen finns mindre byggnader med gröna tak som ger skugga och på så vis minskar kylbehovet under sommaren. Vissa av ikonbyggnaderna är gestaltade med tunnhybridfasader för bättre energieffektivitet.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till nya järnvägsstationen för höghastighetståg, som är en viktig knutpunkt mellan Peking och Shanghai. Genom uppdraget bidrar Sweco till att lösa den Jinans behov av ett nytt stort kontorsområde av hög internationell standard.

Flera discipliner från Sweco medverkar

Flera av Swecos verksamhetsområden, så som arkitekter, planarkitekter, landskapsarkitekter samt experter inom miljö- och vatten och installation, har varit delaktiga i uppdraget

Första etappen av fyra stod klar våren 2019.

Foto: Chen Yao

Fasad på Xijin Times Center
Byggnader vid Xijin Times Center
våningsplan med balkonger
Park utanför Xijin Times Center