• Transforming Society Together

    Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare.

Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, som är anpassad för deras verksamhet och verklighet. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa dem att lösa deras utmaningar.

Sweco – Transforming society together

 

/siteassets/nyheter/2021/03-mar/entre-nykoping480x270w.jpg

NU HAMNAR DET KOLLEKTIVA RESANDET I CENTRUM I NYKÖPING

När höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer till Nyköping innebär det nya förutsättningar för ett hållbart resande för de många resenärer som pendlar både till och från kommunen. Förutom kortare restid får resenärerna smidigare byten mellan olika färdslag när Nyköping nu planerar ett resecentrum.

Läs mer

SAMARBETE OCH EXPERTIS I FOKUS NÄR UDDEVALLA UTREDER ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Uddevalla har under flera års tid haft problem med översvämningar kring Bäveån till följd av stigande havsnivåer och skyfall. För att framtidssäkra staden och rädda de attraktiva miljöerna längs vattnet har man nu utrett hur en kajpromenad med översvämningsskydd kan byggas, ett arbete som har innehållit en rad utmaningar.

Läs mer
/siteassets/nyheter/2020/10-oktober/uddevalla-oversvammat480x270.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/sabo_lamell480x270.jpg

KLIMATSMARTA TRÄHUS ATT RÄKNA MED I FRAMTIDENS HÅLLBARA STAD

När Sveriges Allmännytta utlyste sin upphandling av ett nytt ramavtal för byggnation av flerbostadshus var Lindbäcks ett av de byggbolag som valdes ut till nästa skede. Vi träffade Lindbäcks Ellen Bäckman och Annica Lindbäck för att höra hur de tillsammans med Anna Joelsson på Sweco kunde utföra de klimatberäkningar som krävdes och stå som vinnare i upphandlingen.

Läs mer

GEOTEKNISKA UTMANINGAR NÄR EN AV EUROPAS MEST HÅLLBARA STADSDELAR PLANERAS I GÄVLE

Omvandlingen av området Näringen till en blandad stadsdel med 6000 nya bostäder, arbetsplatser och service, är en del av regeringens satsningar på hållbara städer och kommer bli en av Gävles största stadsomvandlingar genom tiderna. Sweco har i nära samarbete med Gävle kommun arbetat med den geotekniska utvärderingen av platsen.

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/naringen480x270w.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/elbuss_rod_480x270.jpg

Alla stenar vänds när Stockholm får elbussar

Det är lätt att tro att elbussar är något som bara kan köpas in till en stad och börja användas, men verkligheten är väldigt mycket mer komplex. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har utrett elbussfrågan i två år innan det nu blivit dags att börja elektrifiera i stor skala. Vi träffade trafikförvaltningens Anna Telestam Forsmark och Swecos energisystemkonsult Maria Xylia för att höra mer om hur de arbetar med elektrifiering av busstrafiken.

Läs mer

Samverkan och gemensamma mål bakom den optimala konceptförskolan

När ett projekt ska pågå under flera år gäller det att ha en samarbetspartner som har samma mål och värderingar. Skanskas Klas Heed och Swecos Daniel Axelsson utmanade varandra att prestera på högsta nivå när de tog fram kostnadseffektiva konceptförskolor med barnens perspektiv i centrum.

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/forskolor480x270.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/gruva_480x270.jpg

Övergivna gruvor kan bli hållbara energilager

Storskalig och väderoberoende energliagring är en viktig pusselbit när det gäller att skapa en fossilfri framtid. Sweco har anlitats av Pumped Hydro Storage för att studera intäktsmöjligheterna för ett pumpvattenkraftverk i en övergiven gruva. 

Läs mer

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer
/globalassets/transforming-society-together/gettyimages-11412252168785e794b37f3fed103dc645fac831d0ea016899c3af6be9817a5aee44d1268e.jpg
/globalassets/transforming-society-together/kademuren-amsterdam392faa4b42aa07dc891ba8780a240d607ccb0fd1712f9a1bf32d069aff62478b6.jpg

Vårt erbjudande

Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, som är anpassad för deras verksamhet och verklighet. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa dem att lösa deras utmaningar.

Läs mer

Kontaktansvariga för uppdragen