• Transforming Society Together

    Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare.

Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, som är anpassad för deras verksamhet och verklighet. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa dem att lösa deras utmaningar.

Sweco – Transforming Society Together

 

Vårt erbjudande

Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, som är anpassad för deras verksamhet och verklighet. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa dem att lösa deras utmaningar.

Läs mer
/siteassets/transforming-society-together/kademuren-amsterdam392faa4b42aa07dc891ba8780a240d607ccb0fd1712f9a1bf32d069aff62478b6.jpg

Hållbarhet

Behovet av att dela kunskap och agera gemensamt är viktigare än någonsin. Swecos mål är att vara klimatneutrala senast 2040 och att vara en föregångare på de marknader vi är verksamma. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer
/siteassets/transforming-society-together/gettyimages-11412252168785e794b37f3fed103dc645fac831d0ea016899c3af6be9817a5aee44d1268e.jpg

Ray Farringdon

Kontorsbyggnaden The Ray Farringdon stod klar med sina sju våningar i början av 2019. I nära samarbete med lokalsamhället och boende i området har Sweco bidragit till skapandet av en modern och energisnål fastighet i högsta miljöklass.

Läs mer
/siteassets/transforming-society-together/119-farringdon-road_04.jpg