0 av 0 för ""

Carbon Cost Compass vägvisaren mot hållbara fastigheter 

Rätt materialval påverkar både klimatet och ekonomin positivt

Visst skulle det kännas bra i magen om du visste att fastigheten du bor i har byggts med minimala koldioxidutsläpp? Nu blir det lättare för byggherrar och fastighetsutvecklare att erbjuda just sådana boenden, som är både klimatmässigt och ekonomiskt hållbara.

Det är i de tidiga skedena av en byggprocess, när de stora materialvalen görs, som möjligheten att påverka utsläppen är störst. Där kommer Swecos nya tjänst, Carbon Cost Compass, in och visar hur olika materialval i ett byggprojekt påverkar både koldioxidutsläpp och ekonomi.

Mer info och kostnadsförslag

 

 • Som byggaktör har vi möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå både nationella och globala klimatmål. Swecos tjänst hjälper oss att simulera och jämföra på ett enkelt sätt så att vi fattar rätt beslut för att driva utvecklingen mot hållbara och kostnadseffektiva hus.

  – Marcus Svensson, vd för Byggvesta Development

   

Testas i bostadsprojekt

ByggVesta Development är ett av bygg- och fastighetsbolagen som nu testar tjänsten tillsammans med experter från Sweco. Bolaget utvecklar gröna bostadsfastigheter för egen förvaltning och har idag 3000 hyresrätter i svenska storstäder och en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter. Carbon Cost Compass blir en del av ByggVestas utvecklingsprocess där målet är att minska CO2-utsläppen i hela värdekedjan.

– Under 2022 ska vi reducera utsläppen från byggprocessen med 25 – 30% i nystartade projekt. Ambitionen är att arbeta med Carbon Cost Compass redan i de första BIM-modellerna för alla våra bostadsprojekt, säger Marcus Svensson, vd för ByggVesta Development.

Hållbart och kostnadseffektivt

Med Carbon Cost Compass kan du:

 • Se koldioxidpåverkan för olika materialval
 • Se hur kostnaderna ökar eller minskar
 • Jämföra olika analyser i samma modell

Jämför materialen redan på ritbordet 

Byggsektorn står för drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt måste en stad i storlek med Paris byggas varje vecka de kommande 30 åren för att matcha den globala befolkningstillväxten. Hur går det ihop? 

Vi på Sweco vet att våra kunder vill ta ett aktivt ansvar för att minska klimatpåverkan i sina byggnader, men det kan vara en utmaning att göra rätt val för både byggnadens kostnader och koldioxidutsläpp. Med hjälp av den visuella 3D-modellen i Carbon Cost Compass är det enkelt att redan på ritbordet jämföra olika material i stomme, tak och väggar och se hur de påverkar utsläppsvärden och ekonomi i byggprojekt. 

Vi utvecklar ständigt Carbon Cost Compass. Den senaste uppdaterade versionen inkluderar möjlighet att abonnera på en egen licens på Carbon Cost Compass. En fördel med egen licens är att kunden helt själv kan titta på resultatet av arbetet som vi gör med modellen alternativt göra egna beräkningar.

Läs mer om Swecos nya tjänst som minskar klimatpåverkan och kostnader i byggprojekt 

 

Två personer framför en datorskärm

Visste du att…

 • Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2019 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
 • Aktörer inom bygg- och fastighetssektorn har stora möjligheter att påverka klimatutsläppen från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Åtgärder inom uppvärmning och materialproduktion är särskilt viktiga för att sektorn ska nå netto-noll utsläpp på sikt. 
 • Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045 inom ramen för regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”. 

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.