0 av 0 för ""

Anslutning av HYBRIT: El till framtidens fossilfria ståltillverkning

Nu ska HYBRIT anslutas till elnätet

Stål finns överallt. I byggnader, fordon, järnvägar och broar, men också i vardagsföremål som verktyg, kastruller och gem. Samtidigt släpper stålindustrin i Sverige ut störst mängd koldioxid av landets alla industrier. Därför är fossilfri ståltillverkning, som den som ska ske i HYBRIT:s nya demonstrationsanläggning, en viktig satsning för att minska stålindustrins och hela landets klimatavtryck.

Men den nya anläggningen behöver också anslutas till elnätet. Därför planeras nu en ny 400 kV-ledning mellan Porjus i Jokkmokks kommun och Vitåfors i Gällivare. Den nya ledningen möjliggör också ett ökat effektuttag i hela regionen.

Elledningen ska stå klar på halva tiden

På uppdrag av Svenska Kraftnät utför Sweco en förprojektering och en fullständig detaljprojektering inklusive markundersökningar för den nya ledningen. För första gången prövas ett påskyndat tillståndsförfarande, vilket innebär att själva samråds- och koncessionsansökningsprocessen skyndas på för att kapa ledtiderna. Målet är att ha en färdig ledning på ungefär hälften så lång tid som det brukar ta från planering till driftsatt ledning.

 • Den nya ledningen är en förutsättning för tillverkningen av fossilfritt stål. Det är jättespännande att arbeta med ett uppdrag där vi så tydligt kan se hur vi bidrar till Sveriges klimatmål.

  – Mohamed Mohamoud Barud, uppdragsledare på Sweco.

Nytt sätt att arbeta

Svenska Kraftnät har ett antal pilotprojekt med målsättningen att halvera ledtiden för att bygga ledningar och ledningen mellan Porjus och Vitåfors är ett av dessa projekt. Istället för att först arbeta med förprojektering och sedan med detaljprojektering arbetar Swecos experter nu samtidigt med båda delarna. Genom att använda en iterativ process där detaljprojekteringen påbörjas innan stolpplaceringen är helt avklarad ska hela förfarandet gå snabbare.

– Det är spännande att få vara med och prova det här nya sättet att arbeta, men vi på Sweco utvecklar ständigt våra arbetssätt och är med och driver på utvecklingen. Vi har lång erfarenhet av utbyggnad av stam- och regionnät och våra experter har stor kunskap om elnäten i princip hela landet. Vi har även tagit fram en stor del av de standardstålkonstruktioner och fundament som Svenska Kraftnät använder i alla projekt. Bara det ger oss en kunskap som är unik för Sweco, säger Mohamed Mohamoud Barud, uppdragsledare.

Om HYBRIT

2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRIT – ett samarbetsprojekt som syftar till att ersätta kol och koks, som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål färdig till år 2026. Om HYBRIT lyckas kan Sveriges koldioxidutsläpp minskas med 10 procent och Finlands med 7 procent. Den nya ledningen som nu projekteras för att ansluta HYBRIT till elnätet beräknas bli cirka 40 kilometer lång. Byggstarten är preliminärt beräknad till år 2024 med drifttagning 2026.

Ståltillverkning: Bild för att illustrera fossilfritt stål

Om Sveriges elanvändning

 • Sverige planerar för en möjlig dubblerad elanvändning fram till 2045.
 • Energilandskapet förändras drastiskt framöver när stora elanvändare ansluts i norr.
 • Områden som kommer att behöva mer el är elektrifierade transporter, framställning av fossilfritt stål och annan vätgaskrävande produktion, samt gruvor som ska elektrifieras.
 • Elförbrukningen behöver bli mer flexibel och möjligheten till energilagring behöver öka.
 • Andelen vindkraft i kraftsystemet ökar och bedöms stå för den största delen av produktionsökningen.
 • En ökad överföringskapacitet i transmissionsnätet behövs, men processerna för planering, samråd och tillstånd tar tid. Regeringen vill halvera ledtiderna för nya elnät.
 • Allt större datamängder samlas in och analyseras för att kunna nyttja det befintliga kraftsystemet effektivare.
Vindkraftverk i skog

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.