0 av 0 för ""

Biokolsanläggning för Renova: Nu ska göteborgarnas trädgårdsavfall binda koldioxid och skapa klimatpositiv fjärrvärme

Ny anläggning binder koldioxid och ger fjärrvärme

Visste du att du kan göra en insats för klimatet samtidigt som du skapar en rik och luftig jord i din trädgård? Genom att blanda biokol i jorden gynnar du näringshållningen och binder samtidigt koldioxid i marken.

Den nya produktionsanläggningen för biokol som Sweco nu projekterar för Renova och Göteborg Energi i Tagene innebär en ny kolsänka i Göteborg. Biokolet tillverkas av göteborgarnas trädgårdsris och överskottsvärmen från anläggningen används till klimatpositiv fjärrvärme.

 • Biokol är inte bara bra för klimatet, det kommer även att gynna regionen på flera sätt. Vi diskuterar just nu med potentiella kunder hur biokolet kan användas för att skapa en grönare och friskare stadsmiljö.

  – Anders Åström, vd för Renova

Binder 6000 ton koldioxid

Biokol + fjärrvärme = sant! Visst är det fantastiskt att gammalt trädgårdsris kan hettas upp och bli till biokol samtidigt som överskottsvärmen från processen går till fjärrvärmesystemet? Biokolet som kommer att produceras i den nya anläggningen förväntas också binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar ett ungefär lika stort koldioxidutsläpp som 700 göteborgare ger upphov till. Men biokol är inte bara bra för klimatet, det kommer att gynna regionen på flera sätt. Renova undersöker just nu hur biokolet kan användas för att skapa en grönare och friskare stadsmiljö. Biokol har nämligen också egenskaperna att hålla vatten, näring och syre i jorden.

Sweco bidrar med:

 • En fördjupad förstudie för den kompletta biokolanläggningen
 • Teknisk rambeskrivning för biokolsprocessen
 • Teknisk expertis
 • Miljöanmälan
Kanal träd Göteborg

Visste du att…

 • Biokol kan produceras av växtavfall och restprodukter från lant- och skogsbruk som hettats upp till en hög temperatur i en syrefattig miljö.
 • Kolet i biokolet, som växterna samlat upp via fotosyntesen, återförs inte till atmosfären och blir på så sätt en kolsänka.
 • En viktig resurs för biokol är ris från trädgårdsavfall, som ofta inte lämpar sig för att återvinna som flis eller biogas.
 • Biokol kan till exempel användas som markförbättring i växtbäddar eller på annat sätt deponeras under lång tid för att bidra med att ta bort koldioxid från atmosfären i syfte att mildra klimatförändringar till följd av global uppvärmning.
 • Om fjärrvärme

  Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för ungefär hälften av all uppvärmning. I ett fjärrvärmeverk hettas vatten upp för att via nedgrävda rör i marken sprida värme till husen i närområdet. Fjärrvärmeverken drivs med hjälp av resurser som annars skulle gå förlorade, rester som till exempel göteborgarnas trädgårdsris.

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.