0 av 0 för ""

Solenergi i Stockholms stad: Hur hustaken kan bidra till energiomställningen

Dags att ta tillvara solenergin

Visst vore det vackert om elen på barnens förskola kom från solen? Eller om projektorn på bion drevs av solkraft? I Stockholms stad finns en mängd byggnader som tillhör fastighetskontoret, och Sweco har nu undersökt potentialen för solenergi på hustaken.

Stockholms stad satsar på att uppnå en fossilfri organisation 2030 och i det arbetet ingår att uppnå en effektivare energianvändning och en större andel förnybara energikällor. Samtidigt strävar man efter att ha en så stor egenproduktion av el som möjligt.

 • Att kunna utvinna mer solel är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete. Det långsiktiga målet är att vi ska kunna egenproducera tio procent av stadens använda el.

  – Anna Sundman, energiingenjör och projektledare på Energicentrum på miljöförvaltningen i Stockholms stad

Sweco har bidragit med:

 • teknisk expertis kring solenergi
 • kunskap om gällande regelverk
 • samt räknat på den ekonomiska nyttan

Med hjälp av solcellskartan och datadriven analys har experterna sorterat alla byggnader efter potential och tagit fram ett beslutsunderlag som kan användas i stadens fortsatta hållbarhetsarbete. Resultatet visade att det är möjligt att bygga solceller på många tak och att det överlag finns en god potential för solel.

– Underlaget visade att potentialen för solel är störst, men även solvärme kommer att utredas för våra utebad. Alla byggnader med potential kommer att utredas vidare och det blir spännande att se vilka tak vi kommer att börja med, säger Jonas Fager på fastighetskontoret.

Med hjälp av solcellskartan och datadriven analys har experterna sorterat alla byggnader efter potential och tagit fram ett beslutsunderlag som kan användas i stadens fortsatta hållbarhetsarbete. Resultatet visade att det är möjligt att bygga solceller på många tak och att det överlag finns en god potential för solel.

Visste du att…

 • Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme.
 • De första solcellerna började användas redan på 70-talet.
 • Solen ständigt strålar 10 000 gånger mer energi in till planeten än vad vi människor använder.
 • Solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa är förnybara energikällor som ständigt fylls på, främst genom solens strålar.
Solcellspaneler

Om solenergi

I den långsiktiga planen för Sveriges energipolitik är målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Energimyndigheten menar att cirka 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning då skulle kunna komma från solenergi.

Idag kommer cirka en procent av den sammanlagda elproduktionen i Sverige från solkraft. Under 2021 producerades 1,1 TWh, vilket innebär en ökning på 40 procent jämfört med 2020.

Kvinna njuter av solens strålar

Upptäck mer om hur Sweco arbetar med hållbar energiproduktion

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.