RAY FARRINGDON

Hur får man en hypermodern kontorsbyggnad att smälta in bland Londons mest viktorianska och klassiska stadsdelar? Det var den stora utmaningen när Swecos team av arkitekter, landskapsutvecklare, ingenjörer, arborister och arkeologer tillsammans med kunden, förvandlade ett före detta tidningshus till en av Londons mest hållbara byggnader.

Erbjudande

  • Ett historiskt område
  • Biologisk mångfald i centrala London
  • Hållbarhet genomsyrade hela projektet
  • Energieffektiv design

ETT HISTORISKT OMRÅDE

Fastigheten ligger i det klassiska Londonområdet Clerkenwell, strax norr om Farringdon station. Området är känt för sin konstnärlighet och där finns idag fler kreativa företag per kvadratkilometer än någon annanstans i världen. Målet med The Ray, som fastigheten kallas, var att skapa en ny byggnad som passar in och speglar områdets typiska karaktär och arkitektur, samtidigt som den passar det moderna arbetslivet. Projektet har utgått från en detaljerad historisk analys av området och skapats i nära samarbete mellan olika specialistområden, alltifrån arkitektur och landskapsutvecklare, till ingenjörer, arborister och arkeologer. Resultatet är en modern tolkning av områdets byggnadsstil, inte minst inspirerat av den viktorianska lagerbyggnaden i Clerkenwell som har en tidstypisk tegelfasad med detaljerat murverk. The Rays fasad består av fyra olika tegeltyper, i en viktoriansk färgskala. Med hjälp av handgjorda och vitglaserade tegelstenar får man som besökare en upplevelse av en graderande färg, med ljusare och ljusare tegelstenar ju högre upp i byggnaden man kommer. Detta uppmuntrar besökaren till att se olika nyanser och bilder i fasaden, samtidigt som den passar in i de historiska miljöerna och smälter in bland de närliggande fastigheterna.

/siteassets/transforming-society-together/119-farringdon-road_04.jpg