0 av 0 för ""

Akademiska sjukhuset i Uppsala: Energieffektivisering som minskar utsläppen

Energikartläggningen minskade klimatavtrycket

Vill du också ha din vård med minimala koldioxidutsläpp? Sjukhus är energiintensiva byggnader med dygnet runt-verksamhet och stora mängder utrustning. Därför är det också viktigt att optimera energianvändningen och minska utsläppen. Region Uppsala anlitade Sweco för att göra en energikartläggning på Akademiska sjukhuset och resultatet blev 2 GWh i årliga energibesparingar och 130 ton minskade koldioxidutsläpp varje år.

  • Energieffektivisering är något som alla pratar om, men här tog man ett helhetsgrepp och såg till att åtgärderna genomfördes. Resultatet blev inte bara minskade utsläpp utan även miljoner om året i insparade energikostnader.  Vi är glada att vi kunnat hjälpa Region Uppsala att minska energianvändningen och därmed klimatavtrycket.

     

    – Nils Cnattingius, uppdragsledare på Sweco

Klimatsmart och ekonomiskt

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av Sveriges största sjukhus med 150 000 kvadratmeter ytor utspritt över en mängd byggnader. Swecos installationskonsulter har genomlyst samtliga fastigheter och tekniska installationer för att se vilka energibesparingsåtgärder som kunnat genomföras.

– De åtgärder vi har föreslagit handlar om allt från att förbättra klimatskalet i byggnaderna till att skapa energisnål ventilation, installera värmepumpar för att ta tillvara spillvärme och gå över till energisnål LED-belysning. Resultatet har inte bara blivit ett minskat klimatavtryck, utan också miljoner om året i minskade energikostnader, säger Nils Cnattingius, uppdragsledare på Sweco.

Totalmetodik skapar nya förutsättningar

Vissa energibesparande investeringar, som exempelvis att byta fönster i en fastighet, kan medföra en längre återbetalningstid, medan andra åtgärder, som till exempel att installera värmepumpar, betalar sig snabbt. Swecos installationskonsulter arbetar med BELOK:s totalmetodik som ser till åtgärdspaket istället för till enskilda åtgärder. På det sättet kan även dyrare investeringar genomföras och löna sig snabbare. Många av dessa energibesparande investeringar ger också en bonus i form av en bättre inomhusmiljö och en höjning av byggnadens värde.

Resultaten av energikartläggning och driftoptimering på Akademiska sjukhuset

30 %

procent minskad energikonsumtion

130

ton koldioxid

2000

MWh årliga energibesparingar

Visste du att…

  • Nästan en femtedel av Sveriges bostäder kom till under åren 1965 till 1974, en tid i svenskt bostadsbyggande som brukar betecknas miljonprogrammet.
  • I miljonprogrammets byggnader finns stora möjligheter till att spara energi och sänka kostnaderna, främst genom investeringar i klimatskal och energisnål ventilation.
  • Många av byggnaderna som tillhör Akademiska sjukhuset är miljonprogramshus och i dessa har stora energieffektiviseringar kunnat göras.
Miljonprogram Liljeholmen

Läs mer om hur Sweco arbetar med energieffektiva lösningar

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.