0 av 0 för ""

Hässleholm – Lund: När klimatet får visa vägen

Snabba och hållbara resor på den nya stambanan

Gillar du att resa snabbt, bekvämt och hållbart? När du tar tåget bidrar du också till att nå det nationella miljömålet om ett klimatneutralt samhälle till 2045. Där spelar järnvägstransporter och tågresor en viktig roll då trafiken är energieffektiv och så gott som fossilfri. En pusselbit blir den nya stambanan som nu planeras mellan Stockholm och Malmö. För att minimera utsläppen undersöker Sweco och Trafikverket olika sträckningar mellan Hässleholm och Lund och gör klimatberäkningar för de olika alternativen.

 • Ur ett klimatperspektiv är det speciellt då vi är ett av de första infrastrukturprojekten som analyserar klimatpåverkan utifrån ett trafikeringsperspektiv i kombination med perspektivet på byggnation, drift och underhåll.

  – Tabita Gröndal, tf hållbarhetschef för Swecos transportkonsulter

Undersöker klimatpåverkan på olika sträckningar

Den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund ska ge ökad kapacitet och främja snabba och hållbara resor och transporter, men byggnation av en järnvägsanläggning ger också en klimatpåverkan och det är därför av största vikt att denna blir så låg som möjligt.

Genom att undersöka alternativa sträckningar och göra klimatberäkningar på teoretiska anläggningar kan Swecos experter tidigt identifiera problemområden och riskfaktorer som innebär klimatpåverkande utsläpp. Exempelvis kan en korsning med en väg eller ett vattendrag kräva stora konstruktioner för att möjliggöra att tågen ska kunna passera.

Genom att klä olika alternativ med klimatdata, baserat på de specifika geografiska förutsättningarna på platsen, har Swecos experter kunnat sätta valutan koldioxidekvivalenter på de olika lokaliseringsalternativen och på så sätt bidra med en viktig pusselbit i beslutsunderlaget.

Sweco bidrar med:

 • Upprättande av järnvägsplan inklusive:
 • Lokaliseringsutredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Underlag för tillåtlighetsprövning och tillståndshantering

Läs mer om projektet här 

Visste du att…

 • Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
 • Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen.
 • I Sverige drivs tågen till största delen med el och svarar för mindre än en procent av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid.
 • Infrastrukturen utgör ca 85 procent av järnvägens totala klimatpåverkan.
 • Byggnationer av transportinfrastruktur står för 5 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser.
Två pojkar tittar ut genom tågfönster

Viktiga årtal i järnvägens historia

1856

Sveriges första järnväg invigs

1895

Sveriges första eldrivna tåg tas i drift

2008

Svenskt hastighetsrekord för svenskt tåg med 303 km/h

Upptäck mer om hur Sweco arbetar med hållbara transporter

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.