0 av 0 för ""

Växjö station: En hållbar byggnad för hållbara resor

En av Sveriges största träbyggnader

Tänk dig att få påbörja din hållbara tågresa genom att rulla in väskan på en ljus och luftig station byggd av trä. Det kan du göra om du reser från Växjö, där det nya stations- och kommunhuset nu står klart. Med sina 16 400 kvadratmeter är det en av de största träbyggnader som någonsin har byggts i Sverige. Materialet i kombination med ett effektivt energisystem har bidragit till att byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Hållbarhet i centrum

Under Swecos och Skanskas samarbete, och från början tävlingsförslag och programhandlingen från White arkitekter, vid projekteringen av Växjö station och kommunhus har hållbarhetsaspekterna stått i centrum, med höga krav på material och energiförbrukning. Byggnaden har en trästomme av korslimmade träelement och en pelarbalkkonstruktion av trä, och invändigt finns många byggdelar av synligt trä, som undertak, väggbeklädnader, golv och trappor.

 • Ur ett livscykelperspektiv är trä både mer ekonomiskt fördelaktigt och innebär en mindre klimatbelastning än om huset hade byggts med en traditionell betongstomme.

   

  Niklas Kummer, uppdragsledare och ansvarig arkitekt på Sweco.

God arkitektur

Att projektera en modern träbyggnad med både station och kommunhus under samma tak och som uppfyller alla brand-, tillgänglighets-, ljud- och arbetsmiljökrav innebär många utmaningar. Samtidigt har det hela tiden eftersträvats god arkitektur och intressanta upplevelser i byggnaden. En sådan upplevelse kan resenären till exempel få mitt i byggnaden där det finns ett stort och öppet ”vardagsrum” där träet skapar en varm och välkomnande känsla.

– Det har varit en spännande resa från våra första insatser till att få se byggnaden stå färdig. Nu hoppas jag att stationen ger Växjö ett fint ansikte under lång tid framöver, säger Niklas Kummer.

Om träbyggande i Sverige

I Sverige finns en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä, men de senaste årtiondena har de miljömässiga fördelarna lett till att även större hus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. Eftersom trä är ett mycket tåligt material kan träbyggnader ha en livslängd på flera hundra år.

 

Klimatsmart byggmaterial

Att välja trä som byggnadsmaterial kan bidra till att minska byggandets klimatpåverkan. Material som betong och stål kräver mycket energi att producera och leder till stora utsläpp av koldioxid. Till skillnad från byggmaterial som sten, betong och oljebaserade material medför användandet av trä inte heller något utnyttjande av ändliga naturresurser. Det är en förnybar råvara som kräver en mindre mängd energi när det förädlas till byggnader, och även när det transporteras.

Under hela sin livslängd lagrar träbyggnader den koldioxid som bundits i virket när trädet vuxit, och med lösningar där träet kan återbrukas minskar även avfallsmängderna och klimatpåverkan i ett längre perspektiv. Med skogsbruk och avverkning som tar hänsyn till ekologi och biologisk mångfald är trä ett material med ett förhållandevis litet ekologiskt fotavtryck. En ökad användning av trä, tillsammans med ett effektivt utnyttjande av material och återanvändning av det byggmaterial som redan producerats, minskar belastningen på klimatet. På köpet får man ett bättre inomhusklimat och en mer hälsosam miljö.

Visste du att…

 • Trä har alltid varit ett viktigt byggmaterial. När kung Salomon byggde Jerusalems tempel hämtades byggvirket, ceder, från Libanon.
 • På Trajanuskolonnen i Rom finns avbildningar av broar byggda av trä och romarna byggde flera träbroar över Rehn när de skulle erövra Sydtyskland.
 • Världens äldsta bevarade träbyggnad finns på Horyu-ji templets område i Ikaruga i Japan. Det konstruerades år 607 f Kr och har bland annat ett femvåningshus som kallas Gojunoto
 • Byggandet med element i trä i Sverige har gamla anor. Fredrik Blom utvecklade flyttbara hus i element redan på 1840-talet
 • Världens högsta trähus, Mjöstornet, finns i Norge, har 18 våningar och mäter 85,4 meter. Sweco har konstruerat och brandsäkrat byggnaden och även arbetat med akustiken.
Världens högsta trähus, Mjöstornet, Norge

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.