0 av 0 för ""

Cykelgator i Stockholm: Ett lyft för det lokala livet

Dags för gång och cykel att ta plats

Hur har ditt sätt att leva påverkats av pandemin? Många av oss har ändrat våra vanor både vad gäller arbete och resor. Det lokala livet är på uppgång och nu önskar vi oss en hållbar stad att må bra i. Det är dags för gång och cykel ta plats, även i större städer.

I Stockholm vill man nu undersöka hur cykelgator kan användas och gestaltas på bästa sätt. Sweco har fått uppdraget att ta fram en planeringsmanual för att Stockholms stad ska kunna skapa trafiksäkra och trygga gatumiljöer där cyklister är prioriterade framför motorfordon.

 • En planeringsmanual ger möjligheten att rulla ut cykelgator på bred front, vilket kan bidra till att länka samman cykelnätet och öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister i Stockholm.

  – Björn Sax Kaijser, trafikplanerare och cykelexpert på Sweco.

   

En mer attraktiv stadsmiljö

Ett viktigt syfte med cykelgator är att det blir enklare och tryggare för stadens invånare att resa hållbart. Samtidigt öppnas möjligheter att omvandla gaturummet och skapa mer utrymme för gående och för grönska, uteserveringar och platsbildningar. På så vis kan cykelgator bidra till en mer attraktiv stadsmiljö med lägre buller och luftföroreningar samt en lugnare och tryggare trafiksituation för samtliga trafikanter.

Färre olyckor och bättre luftkvalitet

Erfarenheter från andra länder visar att cykelgator leder till lägre hastigheter och trafikflöden. Ett konkret exempel är den belgiska staden Gent där införandet av cykelgator har bidragit till en kraftig ökning av cykeltrafiken och en nästan lika kraftig sänkning av biltrafiken. Det har i sin tur bidragit till färre trafikolyckor, bättre luftkvalitet och en lugnare och trevligare stadsmiljö. Dessutom har cykelgatorna lett till rekordsnabb ökning av butiker och restauranger som gynnas av de ökade gång- och cykelflödena.

Visste du att…

 • Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen. Fysisk inaktivitet kostar samhället drygt 6 miljarder per år.
 • Kostnader kopplade till luftföroreningar står för närmare 60 miljarder kronor.
 • 30 minuters lågintensivt cyklande per dag är tillräckligt för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, bröstcancer, benskörhet, demens och depression.
 • Sweco har varit med och projekterat en av de första cykelgatorna som har invigts i Sverige, Apelviken i Varberg.
Skiss cykelgata

Om cykling i Stockholm

 • I Stockholms stad finns 114 mil cykelvägar på vilka omkring 60 000 cykelresor görs dagligen.
 • Studier från Stockholms län visar att 350 000 invånare reser med bil till arbetet varje dag, men att en tredjedel av dessa har mindre än 30 minuters cykelavstånd till jobbet.
 • Att ersätta dessa bilresor med cykel skulle ge en samhällsvinst på 2,5 miljarder kronor. Det skulle också innebära cirka 80 färre dödsfall per år som en följd av bättre hälsa.
 • Inom 15 kilometer från Centralstationen i Stockholm är cykel i regel snabbare än bil i rusningstrafik.
Cyklister i Stockholm
 • Detta gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.

Läs mer om hur Sweco arbetar med trafik- och stadsplanering

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap