0 av 0 för ""

Norra Djurgårdsstaden: En hållbar stadsdel att må bra i

Med hållbarhet och välmående i centrum

Hur skulle du vilja leva och bo om du fick välja? Kanske i en stadsdel där gång och cykel får ta plats? Där parkeringsytor ersatts med träd och biologisk mångfald och där människor kan mötas och umgås? En hållbar stad att må bra i – det är önskemålet när det lokala livet är på uppgång. Det är också målet när Norra Djurgårdsstaden, ett tidigare industriområde, omvandlas för att husera 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Historien får följa med in i framtiden

Att bygga på det som redan finns är grundläggande för långsiktig stadsplanering och för att skapa en attraktiv och dynamisk urban miljö. I Norra Djurgårdsstaden möts gammalt och nytt och historien får följa med in i framtiden. Gamla industribyggnader omvandlas till skolor, sporthallar, affärslokaler och kontor och blir tillgängliga för allmänheten.

Här finns allt vi behöver och vi kan ta oss fram till fots eller med cykel. Det är nära till naturen och nära till stan, en perfekt kombination när man har barn.– Susanne, boende i Norra Djurgårdsstaden

Världsunikt inom hållbar stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilområde, vilket innebär att det fungerar som en testbädd för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling. Projektet är världsunikt inom hållbar stadsutveckling och vi på Sweco är stolta över att ha kunnat bidra med lösningar som bidrar till levande och attraktiva stadsmiljöer, ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Sweco har bidragit med:

 • Ekologiska undersökningar och markundersökningar
 • Renovering av ett stort antal gamla byggnader
 • Design av kommersiella lokaler och bostäder
 • Ljussättning och design av gator och parker
 • Design av olika typer av vägar
 • Dagvattenlösningar som är ekologiskt hållbara och tillför stadsgrönska

Swecos deltagande I Norra Djurgårdsstaden började redan 2009. Våra experter har varit involverade i mer än 50 projekt och många pågår fortfarande. Swecos multidisciplinära team av arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer har deltagit från tidiga skeden i projektet och deltagit i varje fas i uppbyggnaden av området.

15-minuterstaden

Begreppet 15-minutersstaden myntades av Paris borgmästare Anne Hidalgo. Det innebär att det inte ska ta mer än 15 minuter att ta sig från hemmet till de viktigaste platserna: jobbet, skolan och mataffären, men även till natur, kultur och idrott. De boende i Norra Djurgårdsstaden kan till exempel njuta av naturen i Nationalstadsparken samtidigt som de når centrala Stockholm på tio minuter med cykel. Samtidigt finns platser för kultur, umgänge och service på plats i stadsdelen, och även lek och utveckling har fått ta plats, som på Gasverkstorget, där en parkouranläggning och tre streetbasketplaner utgör en början på en aktivitetspark.

 

Illustration av människor i stad
 • Dagvattenlösningar som låter naturen göra jobbet

  I Norra Djurgårdsstaden är Swecos dagvattenexperter med och utformar framtidens dagvattenhantering. Växtbäddar samlar upp vattenflöden vid regn och filtrerar ut vattnet i lagom takt till växterna. Samtidigt bjuds stadens invånare på vacker stadsgrönska. Dagvattenavrinningen används för att skapa gröna stråk i gatan och växtligheten och jorden gör dessutom nytta genom att rena vattnet från miljöfarliga ämnen.

Visste du att…

 • Norra Djurgårdsstaden ska vara en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030.
 • Planeringen av Norra Djurgårdsstaden startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper.
 • Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.
 • Området har belönats med Swedish Landscape Architecture Prize och utnämnts till C40 Best Sustainable Urban Development Project.
Två barn sittande på skateboards

Så förbättrar vi samhället tillsammans – hör av dig för att boka möte.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på telefon +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.