0 av 0 för ""

 

Vår organisation

För att stärka vårt erbjudande och möta våra kunders växande efterfrågan inom områden som digitalisering och grön omställning av samhället, skapar Sweco Sverige från och med den 1 september 2021 en ny organisation. Den ska matcha våra kunders ökade behov, skapa förutsättningar för ökad tillväxt och ge våra medarbetare ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Organisationsförändringen kommer leda till förbättringar för kunderna och att Sweco kan stärka sin leverans ytterligare i projekten.

– I det korta perspektivet ser vårt tjänsteerbjudande ut precis som igår, men på längre sikt är vår ambition att den nya organisationen skapar förutsättningar för ökad tillväxt både i befintliga och nya kundsegment och tjänsteområden, som fortsätter matcha våra kunders behov och ger våra medarbetare ytterligare utvecklingsmöjligheter. Vi är redo att möta framtiden, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige

Från den 1 september är de nya divisionerna och ansvariga divisionschefer:

  • Sweco Architects, Ulla Bergström
  • Buildings, Tomas Holmgren
  • Digital Services, Christina Skogster Stange
  • Energy & Industry, Conny Udd
  • Environment & Planning, Martina Söderström
  • Transport, Anna Yman

Divisionscheferna ingår i Sweco Sveriges ledningsgrupp. Divisionerna är nationella och består i sin tur av drygt 20 affärsenheter.

Läs pressmeddelandet här

Är du journalist och har frågor om Sweco Sveriges nya organisation? Kontakta vår presschef Sofie Sidoli, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se. Övriga är välkomna att höra av sig till er kontakt på Sweco eller resp. divisionschef.

 

Våra divisioner

Sweco Architects

Sweco Architects är ett av världens största arkitektkontor. I dialog med kunderna utformar vi hållbara och prisbelönta städer, landskap, byggnader och inredning. Platser där det vackra och funktionella går hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att vara med i tidiga skeden skapar vi hållbara lösningar som gör att vi tillsammans med våra kunder kan leva upp till devisen Transforming Society Together.

Buildings

Behovet av hållbara, klimatanpassade byggnader som är både trygga och bekväma har aldrig varit större. Men komfort och funktion räcker inte – byggnader måste också vara vackra. I det vackra ryms också medvetenheten om att en byggnad inte är en belastning för miljön, utan bidrar till en hållbar framtid. Vi erbjuder tjänster genom projektens alla faser, från inspirerande visioner till planering, projektering och förvaltning.

Digital services

Digitaliseringen av samhället ger oss nya möjligheter att styra utvecklingen mot en hållbar framtid. Digital services tillhör Sveriges mest innovativa konsulter inom IT, datahantering, rådgivning och digital kommunikation. Med ett helhetsperspektiv och de globala hållbarhetsmålen som grund, omvandlar vi såväl små som stora drömmar till framtidens digitala lösningar.

AI-hand möter hand

Energy & Industry

Vi befinner oss i början av omställningen till ett hållbart samhälle. Att utveckla och effektivisera energisystem, processer och produktionsanläggningar är några de viktigaste delarna i den gröna omställningen. Swecos experter inom vatten-, energi-, telekom-och industrifrågor erbjuder anpassade lösningar inom samtliga projektområden; från due diligence, strategisk rådgivning och förstudier till detaljprojektering, idrifttagning och besiktning.

Environment & Planning

Samhällsutveckling är komplext. Klimatförändringar, urbanisering, åldrande befolkning och mobilitet är bara några av de frågor som framtida samhällen måste hantera. Våra ingenjörer, trafikexperter, statistiker och flera andra specialister arbetar tillsammans för att ta fram faktabaserade underlag som stöttar våra kunders beslut idag och samtidigt tryggar framtiden för kommande generationer.

Transport

Säkra och effektiva resor för människor och flöden av varor är avgörande för länders utveckling. Idag förändras transportsystemen snabbt – i det klimatsmarta samhället får spårbunden trafik och digitala lösningar allt större betydelse för att minimera transporternas totala klimatpåverkan. Vi erbjuder tjänster inom alla skeden; från analys, planering och projektering till projektledning, produktion och förvaltning.

Copy link
Powered by Social Snap