• VÅR OTROLIGA VARDAG

  Genom banbrytande tankesätt har vi tillsammans med staden Groningen i Nederländerna hittat nya och hållbara sätt att förebygga översvämningar. Tillsammans skapar vi otroligt varje dag!

Och hur ser det otroliga ut? Magnifikt? Unikt? Nyskapande?

Så klart.

Men det otroliga är inte alltid det du förväntar dig. Du hittar det runt omkring dig, i din vardag, där det förändrar livet för dig och mig. Det tar bort hinder, minskar stress, gör livet säkrare, enklare och bättre.

Sweco utformar morgondagens samhällen och städer, och oavsett om det handlar om de stora penseldragen eller ner på detaljnivå så utgår vi från otroligt. Det är så vi arbetar.

Vi matchar varje jobb med rätt team. Vi har de bästa experterna som kommer ta sig an dina utmaningar och som tillsammans med dig kommer att utforska, ifrågasätta, testa, samarbeta.

Tillsammans skapar vi otroligt. Varje dag.

Var hittar vi otroligt?

I Nederländerna har människor sedan länge lärt sig att leva och bo med havet som granne i generationer. Att hitta nya och hållbara sätt att förebygga översvämningar kräver ett kreativt och nytt sätt att tänka. Vi har tillsammans med vår kund tagit fram ett unikt koncept som bygger på skyddsvallar gjorda av lera som skapats i och av naturen. 

/siteassets/kampanj/var-otroliga-vardag/skyddsavall_480x270.gif

Klimatanpassning för framtiden

Klimatanpassning innebär att kunna behålla samhällets funktioner intakta även när de påverkas av ett förändrat klimat. Vi erbjuder tjänster som alla kan bidra till minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Vår erfarenhet spänner från små, lokala områden till anpassning av hela samhällen eller större infrastrukturprojekt. Tillsammans skapar vi framtidens samhällen och städer.

Läs mer
/siteassets/kampanj/var-otroliga-vardag/klimatanpassning480x270.jpg

Hur anpassar vi staden för framtidens klimatförändringar?

Klimatförändringarna skapar stigande havsnivåer och ökande skyfall. Olof Persson, gruppchef på Kust & Vattendrag på Sweco, berättar hur staden och samhället kan anpassas.

/siteassets/kampanj/var-otroliga-vardag/olofpersson470x280.jpg

FALSTERBONÄSET: SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅ

Falsterbonäset i Skåne ligger lågt i förhållande till havsnivån, redan idag finns risk för översvämning av bebyggda områden och risken kommer att öka med klimatförändring och en stigande havsnivå. Sweco har tillsammans med Vellinge kommun tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Nu hjälper vi kommunen med en tillståndsansökan för anläggande av skyddsåtgärder.

Läs mer
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/vatten-och-miljo/environment-falsterbonaset-1_480x270.jpg

Sweco för ett bättre klimat

Klimatpåverkan är en av de mest allvarliga och omfattande utmaningarna vi har framför oss och omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer att prägla vårt arbete under en lång tid. På Sweco jobbar vi för att driva på omställningen i våra uppdrag genom att hitta innovativa och smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. 

Läs mer
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/klimat/klimat480x270.jpg

Kontakta oss

 • Emelie
  Persson Lindqvist
  Hållbarhetschef Swecos Industri och Energisegment
  +46 725468550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg
 • Olof
  Persson
  Gruppchef, expert översvämningsskydd
  +46 768348191
  Fxvpxn r-cbfg