Vi formar framtiden idag

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vilken utmaning du än har, förutsätt att Sweco kan lösa den.

Tjänster A-Ö

Välj tjänst

FN:S globala mål för hållbar utveckling

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål.

Läs mer
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/globala-malen/logo_globala_malen.jpg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.