Vi formar framtiden idag

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vilken utmaning du än har, förutsätt att Sweco kan lösa den.

Tjänster A-Ö

Välj tjänst

FN:s globala mål för hållbar utveckling

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål.

Läs mer
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/globala-malen/logo_globala_malen.jpg