0 av 0 för ""

Tjänster

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggnader och stadsdelar, vatten, energi och industri samt transportinfrastruktur. Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, anpassad för er verksamhet och verklighet. Tillsammans hjälper vi er att lösa era utmaningar.

Hållbar fastighetsutveckling

 

Transportinfrastruktur

Järnväg, spårväg och tunnelbana

Projektledning transportinfrastruktur

 

Stora projekt transport och infrastruktur

 

Mätningsteknik

Smarta Städer

 

Miljö och hållbarhet

Förorenade områden

Oljejouren

 

Biologisk mångfald

Naturmiljö

 

Akustik och vibrationer

 

Avfall