Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM inom arkitektur
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Dialogprocesser

Sweco har lång erfarenhet av dialogprocesser och arbetar integrerat med den sociala dimensionen i våra projekt. Genom en väl planerad dialogprocess ger vi människor chansen att vara delaktiga samtidigt som vi samlar in lokal kunskap från beställare eller medborgare. Det ger förståelse för hur olika miljöer används och skapar förtroende och engagemang.

En viktig del i framgången med ett lyckat projekt är en god dialogprocess som leder till att beslutsfattare och brukare får en gemensam målbild att arbeta mot. Vår erfarenhet är att dialogprocesser ger nöjdare slutkunder och ett resultat med högre kvalitet.

En dialogprocess där vi har en unik kompetens är Designdialogen, en av få dialogprocesser som är forskningsbaserad. Designdialogen är en engagerande designprocess där mångprofessionella team av verksamhetsföreträdare bjuds in för att tillsammans med arkitekter och processledare skissa och utforma sin framtida miljö och verksamhet.

Swecos processledare utvecklar, anpassar och skräddarsyr processerna, för att säkerställa att varje kund och varje uppdrag ska bli så framgångsrikt som möjligt.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Ulla
  Bergström
  divisionschef, sweco architects
  +46 76 634 99 58
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Odéen
  Regionschef, arkitektur, mitt
  +46 724518766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pernilla
  Norden
  Regionchef, arkitektur, väst
  +46 734122723
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Kerr
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 708909156
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg