Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Dialogprocesser

Sweco har lång erfarenhet av dialogprocesser och arbetar integrerat med den sociala dimensionen i våra projekt. Genom en väl planerad dialogprocess ger vi människor chansen att vara delaktiga samtidigt som vi samlar in lokal kunskap från beställare eller medborgare. Det ger förståelse för hur olika miljöer används och skapar förtroende och engagemang.

En viktig del i framgången med ett lyckat projekt är en god dialogprocess som leder till att beslutsfattare och brukare får en gemensam målbild att arbeta mot. Vår erfarenhet är att dialogprocesser ger nöjdare slutkunder och ett resultat med högre kvalitet.

En dialogprocess där vi har en unik kompetens är Designdialogen, en av få dialogprocesser som är forskningsbaserad. Designdialogen är en engagerande designprocess där mångprofessionella team av verksamhetsföreträdare bjuds in för att tillsammans med arkitekter och processledare skissa och utforma sin framtida miljö och verksamhet.

Swecos processledare utvecklar, anpassar och skräddarsyr processerna, för att säkerställa att varje kund och varje uppdrag ska bli så framgångsrikt som möjligt.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Jan
  Mattsson
  Vd Arkitektur
  +46 734129265
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daan
  Cedergren
  Affärsutvecklingschef, Arkitektur
  +46 734129582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm husbyggnad
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Grimmer
  REGIONCHEF, ARKITEKTUR, STOCKHOLM STADSBYGGNAD
  +46 705536354
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lisa
  Torpel
  Regionchef, Arkitektur, Mitt
  +46 706377138
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef, arkitektur, Väst
  +46 734122620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 705169911
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.