Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Kulturmiljö

Hållbar samhällsutveckling handlar ofta om att ta tillvara och återanvända eller utveckla befintliga miljöer och byggnader, det vill säga vår kulturmiljö. Det handlar om förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i platsen, det byggda och människors sociala och kulturella villkor.

Inom Sweco arbetar vi i hela kulturmiljöområdet. Från övergripande nivå med landskaps- och kulturmiljöanalyser till vårdplaner och byggnadsvårdsprogram, renovering och restaurering samt gestaltning inom historiska miljöer. Att utifrån miljöers och byggnaders befintliga egenskaper och kvaliteter finna lösningar och nya användningsområden, där krav på exempelvis energieffektivitet och tillgänglighet tillgodoses med varsam hand hör till dagens utmaningar.

För att möta utmaningarna har Sweco samlat olika kompetenser såsom antikvarier, arkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter och arkeologer. Utifrån önskemål och förutsättningar bildar Sweco för varje projekt ett team, med lämpliga individuella erfarenheter och vana av samarbete över traditionella yrkesgränser.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Elin
  Bäckersten
  Arkitektur, Göteborg
  +46104846031
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Stjernberg
  Arkitektur, Stockholm
  +46 700600403
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Engman
  Miljö, Jönköping
  +4636151824
  Fxvpxn r-cbfg

 • Jan
  Mattsson
  Vd Arkitektur
  +46852295265
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daan
  Cedergren
  Affärsutvecklingschef, Arkitektur
  +46852295582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46852295228
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +4690715220
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm husbyggnad
  +4687050881
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Grimmer
  REGIONCHEF, ARKITEKTUR, STOCKHOLM STADSBYGGNAD
  +46 705536354
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lisa
  Torpel
  Regionchef, Arkitektur, Mitt
  +4640167138
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef, arkitektur, Väst
  +4631627620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +4640167215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +4660169964
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.