Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM inom arkitektur
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Kulturmiljö

Hållbar samhällsutveckling handlar ofta om att ta tillvara och återanvända eller utveckla befintliga miljöer och byggnader, det vill säga vår kulturmiljö. Det handlar om förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i platsen, det byggda och människors sociala och kulturella villkor.

Inom Sweco arbetar vi i hela kulturmiljöområdet. Från övergripande nivå med landskaps- och kulturmiljöanalyser till vårdplaner och byggnadsvårdsprogram, renovering och restaurering samt gestaltning inom historiska miljöer. Att utifrån miljöers och byggnaders befintliga egenskaper och kvaliteter finna lösningar och nya användningsområden, där krav på exempelvis energieffektivitet och tillgänglighet tillgodoses med varsam hand hör till dagens utmaningar.

För att möta utmaningarna har Sweco samlat olika kompetenser såsom antikvarier, arkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter och arkeologer. Utifrån önskemål och förutsättningar bildar Sweco för varje projekt ett team, med lämpliga individuella erfarenheter och vana av samarbete över traditionella yrkesgränser.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Ulla
  Bergström
  divisionschef, sweco architects
  +46 76 634 99 58
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Odéen
  Regionschef, arkitektur, mitt
  +46 724518766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pernilla
  Norden
  Regionchef, arkitektur, väst
  +46 734122723
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Kerr
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 708909156
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg