Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM inom arkitektur
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Samhällsplanering

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i.

Vi arbetar nära kunden från koncept, struktur och idé genom medborgarinflytande och processledning till färdig detaljplan och gestaltningsprogram. Vi arbetar integrerat och tvärsektoriellt och drar fördel av vår samlade kompetens inom arkitektur och kulturmiljö, liksom infrastruktur, vatten och energi. Varje projekt är unikt, där nyfikenhet och förståelse för platsen och dess befintliga kvalitéer är en förutsättning, liksom ett strukturellt tänkande och en helhetssyn.

I vår stadsutvecklingsprocess utgår vi från människan, mellanrummen och stadsväven. De offentliga rummen och dess innehåll skapar förutsättningar för mötesplatser och bidrar till hur människor rör sig och på vilket sätt. Kollektivtrafiksystem och gator för en blandad trafikanvändning, grön- och blåstruktur, kopplingar, tydliga gränser mellan stad och natur, allmänt och privat blir avgörande för strukturen i stadsväven.  

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Sandra
  Westin
  Gruppchef Planering och Urban design, Arkitektur
  +46 730845898
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sara
  Tärk
  Gruppchef, Göteborg
  +46 702330217
  Fxvpxn r-cbfg
 • Erik
  Mejer
  PLANERING OCH URBAN DESIGN, ARKITEKTUR
  +46 730591342
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emilia
  Hallin
  PLANERING OCH URBAN DESIGN, ARKITEKTUR
  +46 703412693
  Fxvpxn r-cbfg

 • Ulla
  Bergström
  divisionschef, sweco architects
  +46 76 634 99 58
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Odéen
  Regionschef, arkitektur, mitt
  +46 724518766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pernilla
  Norden
  Regionchef, arkitektur, väst
  +46 734122723
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Kerr
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 708909156
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg