Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM inom arkitektur
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Tillgänglighet

Swecos arbetar aktivt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga.

Idag finns drygt en miljon människor i Sverige med funktionsnedsättning. Med effektiva metoder och verktyg kan Swecos experter planera för att göra den fysiska miljön mer tillgänglig för alla. Vi har bred kompetens och jobbar med tillgänglighet i byggnader, utemiljöer, samhällsplanering, infrastruktur och i kollektivtrafiken.

Vi har experter som är certifierade sakkunniga i tillgänglighet och har spetskompetens gällande ledstråk och ledytor. Vi har även utvecklat en effektiv digital inventeringsmetod som ger våra kunder ett lättöverskådligt slutresultat för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö. Kunskap om tillgänglighet efterfrågas allt oftare och vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar inom området, till exempel utbildar vi personer som vill bli certifierade sakkunniga enligt TIL 2. 

Certifierade sakkunniga i tillgänglighet och läs mer om vad som innebär med sakkunnig granskning.

Se några projekt som Swecos experter inom tillgänglighet har arbetat med. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Monika
  Albertsson
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Stockholm
  +46 768199911
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nina
  Åström
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Västerås
  +46 734124109
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Friberg
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Malmö
  +46 725420174
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Newman
  Forskarutbildad tillgänglighet och användbarhet (Tek. Lic.), Arkitektur, Malmö
  +46 739844151
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per
  Johansson
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Malmö
  +46 724532843
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margarita Isabel
  Huszar
  Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, Arkitektur, Malmö
  +46 721586654
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Renström
  Sakkunnig i tillgänglighet utomhus, Samhällsplanering, Stockholm/Uppsala
  +46 722022874
  Fxvpxn r-cbfg
 • Monika
  Spinner-Rynkiewicz
  certifierad sakkunnig av tillgänglighet, Arkitektur, Stockholm
  +46 727171675
  Fxvpxn r-cbfg
 • Susanne
  Segerstein
  Certifierad sakkunnig av tillgänglighet, arkitektur, Stockholm
  +46 725269342
  Fxvpxn r-cbfg

 • Daan
  Cedergren
  TF VD, Arkitektur
  +46 734129582
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Odéen
  Regionschef, arkitektur, mitt
  +46 724518766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Åke
  Boustedt
  Regionchef, arkitektur, Väst
  +46 734122620
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Persson
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 705169911
  Fxvpxn r-cbfg