Arkitektur

Halva jordens befolkning bor i städer. Swecos arkitekter kan lika gärna arbeta med att utforma en helt ny stad i Asien som att designa en skola i en småstad. Oavsett vilket handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att bo, arbeta och trivas i framtidens städer. Med en kombination av spets och bredd erbjuder Swecos arkitekter en unik helhetssyn i utformningen av morgondagens byggnader och landskap.

Tjänster

 • BIM inom arkitektur
 • Byggnadsarkitektur
 • Dialogprocesser
 • Inredningsarkitektur
 • Kulturmiljö
 • Landskapsarkitektur
 • Ljusdesign
 • Parametrisk design
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Visualisering
 • Arkitekturverksamhet i Kina

Visualisering

Visualisering är idag en självklar del inom samhällsbyggande och projektering där kommunikation är en förutsättning för medborgardialoger, beslutsfattande och kvalitetssäkring. Swecos specialister inom visualisering hjälper till att ge ökad förståelse för projekt genom tidiga skisser hela vägen till förvaltningsmodeller.

Bilder, filmer och interaktiva Virtual Realitymiljöer är verktyg som våra kunder tar del av och arbetar med tillsammans med oss i exempelvis workshops eller seminarier. Visualisering hjälper också till att åskådliggöra slutresultatet för allmänheten vid till exempel samrådsmöten och utställningar. Transparens och en tydlig helhetsbild bidrar till att skapa trygghet vilket ökar acceptansen.

Med Swecos stora bredd och kunskap inom 3D-GIS och lasermätning tar vi fram mycket exakta omgivningsmodeller som kan lyftas in i visualiseringsverktygen och ställas i relation till planerad bebyggelse. Detta används för bland annat siktlinjeanalyser som grund för olika myndigheters beslutsfattande.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Ulla
  Bergström
  divisionschef, sweco architects
  +46 76 634 99 58
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christer
  Stenmark
  Regionchef arkitektur, Utland
  +46 705539540
  Fxvpxn r-cbfg
 • Margareta
  Gelius
  Regionchef, arkitektur, Stockholm
  +46 703145731
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Odéen
  Regionschef, arkitektur, mitt
  +46 724518766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pernilla
  Norden
  Regionchef, arkitektur, väst
  +46 734122723
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Öreberg
  Regionchef, arkitektur, Öresund
  +46 734128215
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Kerr
  Regionchef, arkitektur, Norr
  +46 708909156
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg