Brf. Loftet, Blackeberg Stockholm

För att möta efterfrågan på mindre lägenheter till en lägre boendekostnad har Sweco på uppdrag av Besqab utformat Brf. Loftet i Skarpnäck. Utformningen bygger på ett prisbelönat och välutvecklat konceptet för smålägenheter.

Fakta

Uppdrag: bostadshus med smålägenheter

Plats: Blackeberg, Stockholm 

Beställare: Besqab

Slutfört: 2018

Kompetens: arkitektur

Arkitekter: Kajsa Lidman, Susanna Åkerman, Emma Almroth

Uppdrag

På uppdrag av Besqab har arkitekter på Sweco gestaltat bostadshuset Brf. Loftet i Stockholmsförorten Blackeberg. Utformningen bygger på en lägenhetsmodul som Sweco tagit fram i tidigare samarbete med beställaren med visionen om att skapa bostadshus med smålägenheter till en rimlig boendekostnad. Modulen är en välplanerad lägenhet om 32 kvm, som har använts i flera föregående projekt och under årens lopp vidareutvecklats och förbättrats.

Brf. Loftet består av två huskroppar som är anpassade efter platsens kuperade terräng, vilket har gett en suterrängvåning med enkelsidiga lägenheter med uteplats och utblickar mot den intilliggande skogsparken. Lägenheterna i de ovanliggande våningarna nås från entrébalkonger som vetter mot gatan, och som även de, tack vare entrébalkongernas djup, får en egen uteplats. Då lägenheterna är genomgående har samtliga utblickar mot skogsparken. Byggnadsvolymerna är sammankopplade med ett gemensamt trapphus. Kring trapphuset vidgas entrébalkongen till gemensamma, väderskyddade uteplatser på varje våning.

Fasaderna är utförda i tegel och trä, gedigna och naturliga material. Gavlar och gårdsfasad har ett ljust och varierat tegel som ställer sig i vacker kontrast till de lättare loftgångagrna i trä.

Besqabs smålägenheter har blivit ett beprövat och prisbelönt koncept. Projektet i Skarpnäck, även det signerat Sweco, fick Ekkronans Stora Boendepris 2009. Läs om projektet.

Foto: Tim Meier. 

970 BRF_Studio_Blackeberg_15_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_06_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_04_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_08_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_09_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_14_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_15_webres.jpgBRF_Studio_Blackeberg_07_webres.jpg