Himmelbyn, Köpenhamn

På uppdrag av NREP utformar Swecos arkitekter Himmelbyn i Köpenhamn. Byggnaden som karaktäriseras av att den staplar funktioner ovanpå varandra blir ett nytt handels- och bostadskvarter i Köpenhamn.

Fakta

Plats: Ørestad Syd, København

Kompetens: Arkitektur


År: 2016-2018

Kund: NREP

Yta: 26 600 kvm

Ansvarig arkitekt: Andreas Olrik

Uppdrag

Himmelbyn som är utformad av arkitekter på Sweco blir med sin markanta volym en ny del av stadsdelen Ørestad Syd i Köpenhamn och som svarar på de behov invånarna har för handel och boende. Byggnaden kommer erbjuda flera funktioner, så som fyra våningar med affärer och nöjesaktiviteter samt 128 lägenheter i varierande storlek.

Projektet har fått sitt namn då entrén till bostäderna ligger på 18 meters höjd. Detta innebär att samtliga lägenheter har utsikt över området och får bra dagsljusförhållanden. Till bostadsdelen hör en öppen och grön gård som är tänkt att fungera som gemensam plats för de boende.

Trots byggnadens stora volym arbetar arkitekterna för att upprätthålla en mänsklig skala. Genom att placera utanpåliggande trappor på fasaden bryts byggnaden ner i en mindre skala. Trapporna leder till ett utomhusrum som är öppet för allmänheten där de kan ta del av området från ovan.

Projektet är genomfört av Årstiderne Arkitekter som är en del av Sweco genom förvärvet i början av 2018.