Kvarteret Sparven, Norrtälje

Kvarteret Sparven är ett bostadshus utrustat med 24 separata lägenheter där arkitekterna utgått från Norrtäljes gamla träbebyggelse.

Fakta

Plats: Norrtälje

Färdigställt: 2018

Kund: Credentia

Uppdragsansvarig: Joakim Rimson

Ansvarig arkitekt: Pian Klinth

Handläggande ingenjör: Magnus Thorn

Uppdrag

Markområdet under bostadshuset var tidigare en tomt där det stod en gammal gul trävilla i nedgånget skick. Den villan är nu riven för att ge plats åt det nya huset, däremot är den gamla gula trävillans karaktär inte helt försvunnen. Ett krav för att få riva det befintliga huset för att bygga Kvarteret Sparven var nämligen att den nya byggnaden skulle ha tydliga referenser till den gamla trävillans utformning och uttryck. Resultatet blev ett hörnhus i vinkel där fasaderna putsades i tre olika kulörer, den gula dominerar men samtliga är typiska för Norrtäljes gamla träbebyggelse. Det lades ner mycket tid och energi på detaljarbetet med fasad, torn, takutformning, fönster, foder och spröjs då den typen av detaljering var ett krav från Byggnadsnämnden och Norrtälje kommun.

Foto: Credentia

Tornet Sparven_HR (2).jpgSparven ext (3).jpgSparven ext (4).jpgSparven ext (2).jpg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.