Norra Djurgårdsstaden

Swecos uppdrag i Norra Djurgårdsstaden är omfattande och innehåller många delar som ligger i linje med Swecos övergripande mål. En ny stadsdel med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser växer fram. Swecos experter är med och planerar stadsdelen Norra Djurgårdsstaden utifrån social hållbarhet och energismarta lösningar med klimatfrågan i fokus.

Fakta

Uppdrag: Norra Djurgårdsstaden

Plats: Stockholm

Kompetensområden: Arkitektur, landskapsarkitektur, miljö- och vattenteknik, samhällsanalys, strategi, projektledning, IT för samhällsutveckling, installation

Kunder: Stockholm Stad. Stockholm vatten. Fortum. Svenska bostäder. AP Fastigheter. Peab. Vasakronan. Einar Mattsson Bygg. Trafikkontoret. Järnhusen.

Färdigställt: 2030

Uppdrag

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.

Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna och container- och oljehanteringen flyttas från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Det här är ett världsunikt projekt inom hållbar stadsutveckling som fått internationella priser och Swecos insatser har starkt bidragit till de framgångarna.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020. Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

Läs mer

 

Källa: Stockholms Stad och Dynagraph

 

Källa: AIX Arkitekter och Suteki studios

 

Kontakt

  • Ulf
    Ranhagen
    chefsarkitekt på Sweco och professor em KTH samhällsplanering och miljö
    +46 734129275
    Fxvpxn r-cbfg