Vårvetet Hagsätra

Swecos arkitekter har på uppdrag av byggnadsfirman Erik Wallin AB ritat bostadsområdet Vårvetet i Hagsätra i Stockholm. Området utgör en förtätning längs Gällerstagränd och binder samman bostadsområdena Ormkärr i Hagsätra och Stuvsta i Huddinge.

Fakta

Uppdrag: Kedjehus

Plats: Stockholm, Hagsätra

Kund: Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Färdigställt: 2016

Kompetens: Arkitektur, landskapsarkitektur

Ansvarig arkitekt: Anna Markström

Uppdrag

Swecos arkitekter har i projektet ritat 17 nybyggda kedjehus om 137 kvm med fyra rum och kök. Entréerna och infarterna till husen vetter ut mot Gälleragränd och varje bostad har en förgårdsmark med häck mot gatan. Husen sammanbinds av pergolatak med plats för två bilar för varje hushåll. De mer privata uteplatserna ligger i sydväst och angränsar mot naturmark.

Husens långsidor har fått liggande limträpanel i samma kulör som taken, vilket ger en känsla av att taken rinner ner på långsidornas fasader. Fasaderna mot naturmarken och gata utgörs av stående träpanel i en naturligt grånad träkulör som tar upp känslan från trähusen i Huddinge. I entréplan bildar kök och vardagsrum ett öppet samband mellan gård och gatusida. I mitten av huset ligger trappan som förstärks i sin förlängning med en öppning i mellanbjälklaget. Öppningen ger en koppling mellan de två planen. På det övre planet finns sovrummen samt ett öppet allrum.

Arkitekternas största utmaning i uppdraget har varit att anpassa förtätningen efter omgivningen, där stor hänsyn till växter, djur och människors rörelse i naturen har tagits.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.