Villa Björkstranden Östersund

På en tomt omgiven av tallar och björkar ligger bostadshuset Villa Björkstranden. Visionen har varit att skapa en så energisnål villa som möjligt med gemensamma ytor och en tydligt avskild privat del.

Fakta

Uppdrag: Villa Björkstranden

Plats: Östersund

Färdigställt: 2016

Storlek: 207 kvm

Ansvarig arkitekt: Hans Aldefelt tillsammans med Linda Hurtig

Kompetens: Arkitektur

Uppdrag

Vid Birka Strand Ås, cirka 12 kilometer utanför Östersund ligger Villa Björkstranden. Swecos arkitekter har utifrån beställarens krav tagit fram idéskisser och bygglovshandlingar för huset. Målet har varit att bevara så många av tomtens tallar och björkar som möjligt.

Beställaren önskade ett modernt, hemtrevligt och energisnålt hus med rum för två vuxna med två tonårsbarn. Stor vikt har lagts vid de gemensamma ytorna men med en avskild del för sovrummen. Huset form tar avstamp i önskemålet om att kunna se ut i trädgården direkt när man kliver in i entrén.

Foto: Tim Meier