Gränby Centrum

Gränby Centrum i Uppsala är ett mycket uppskattat stadsdelscenter. Centret håller på att omvandlas till en modern regional shoppingdestination men med bibehållen funktion som stadsdelscenter och Sweco har varit involverade i flera delar.

Fakta

Uppdrag: Gränby Uppsala 

Plats: Uppsala 

Kompetens: Arkitektur, Tillgänglighet 

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet: Monika Albertsson

Foto: Tim Meier

Uppdrag

Sweco har arbetat med Gränby under ett flertal år med olika delar.

2006 till 2014 arbetade vi med ombyggnader och tillbyggnader av den befintliga gallerian. Etapp 1 omfattade en 10 000 kvm om- och tillbyggnad av centrets södra del i två plan. Etapp 2 färdigställdes under hösten 2011 och omfattade cirka 11 000 kvadratmeter tillbyggnad i 4 plan. En ny entré med stor parkering byggdes, samt nya handelsytor för bland annat Clas Ohlson, Esprit och Intersport. Nästa steg var att utveckla den Västra entrén i Gränby med ett restaurangtorg och nya butiksytor. Västra entrén som invigdes 2014.

Visionsprogram Gränby Centrum
2013 deltog vi i en tävling som omfattade ett visionsprogram för hela Gränby. Vi vann uppdraget och har sedan dess arbetat med en övergripande vision och deltagit framtagande av en ny detaljplan för området. Visionen innehåller bostäder, utbyggt centrum, kontor och kultur samt nya trafiklösningar för Gränby.

Gränby Köpstad
Norr om Gränby Centrum byggs ett volymhandelsområde som ligger strategiskt vid Uppsalas östra infart. Handelsplatsen kommer fullt utbyggd omfatta ca 50 000 kvm handel. Idag står ett antal hus färdiga på platsen bland annat Mac Donalds, Blomsterlandet och Citygross. Sweco arbetar med koncept och bygghandlingar för hela området.  2013-pågående

Gränby Entré
Bostadshus med handel och kontor i sockelvåningarna fanns med i visionen över Gränby. Det första av husen kommer att börja byggas under våren 2016 och ytterligare två bostadshus planeras att byggas under 2017.

Gränby Centrum södra entrén
Utbyggnaden av Gränby Centrum fortgår och närmast planeras nu en utbyggnad av södra entrén som kommer att innehålla ett garage som sammanbinder bostadshusen med gallerian samt en ny entré med ett flertal restauranger och nya handelsytor. Bygget kommer att påbörjas under hösten 2016.

 

Granbystaden_04_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_05_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_08_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_10_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_11_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_12_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_17_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_15_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_14_webres_Tim Meier.jpgGranbystaden_02_webres_Tim Meier.jpg

Handelsplats i Gränby interiört

Handelsplats i Gränby interiört

 

Handelsplats i Gränby exteriört

 

Handelsplats i Gränby exteriört