Kv. Blästern – Hotell Blique Stockholm

Det tidigare kontorshuset kvarteret Blästern i centrala Stockholm har omvandlats till ett modernt hotell med en välkomnande gård. Swecos arkitekter har ansvarat för att utveckla och modernisera byggnaderna som ursprungligen formgavs av Sigurd Lewerentz på 1930-talet. 2020 mottog Hotell Blique Svensk Forms utmärkelse Design S Awards.

Fakta

Uppdrag: Kv. Blästern

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2019 

Beställare: Kungsleden 

Kompetens: arkitektur, konstruktion, kulturmiljö och mätteknik

Ansvariga arkitekter: Ewa Buhr-Berg och Karin Hurtig 

Uppdrag

Det är på uppdrag av Kungsleden som Swecos arkitekter har ansvarat för ombyggnationen av kvarteret Blästern i Stockholm. Kvarteret är ursprungligen från 1930-talet då Sigurd Lewerentz ritade huvudkontoret för svenska Philips radio- och belysningsverksamhet och har sedan dess byggts på i olika etapper. En viktig del i det arkitektoniska konceptet har varit att förvalta och återskapa den gestaltning och anda Lewerentz avsåg med byggnaden, samtidigt som nya funktioner och moderna krav möts på ett effektivt sätt. Visionen har varit att öppna upp kvarteret och göra det publikt samt att skapa ett attraktivt och funktionellt hotell som fungerar över tid.

Att bygga om ett hus från olika tidsepoker och som dessutom har förändrats under årens lopp är en komplicerad uppgift. För att resultatet skulle bli så bra som möjligt har arkitekterna varit lyhörda för att hitta och renodla fastighetens karaktär. Även ett nära samarbete mellan olika aktörer och verksamhetsområden har varit av stor vikt för projektet.

Hållbarhet har löpt som en röd tråd genom projektet. Fönster har bevarats och enbart glasen har bytts ut för bättre energiprestanda, materialval har skett utifrån miljökriterier och fastigheten siktar på att få certifieringen LEED- guld. Glaspartier och räcken har inspirerats av de ursprungliga elementen och detaljer har omsorgsfullt utarbetats. Byggnadens historia och den nya förändringen tydliggörs genom att den råa betongen frilagts och sågytan från bjälklaget lämnats synlig i lobbyn. På 1980-talet öppnades ett ljusschakt i magasinet, och även här har bjälklagskanter frilagts för att bli en del av designen och berätta om byggnadens historia.

För bättre flöden mellan byggnaderna och för att göra utrymme åt nya funktioner har förändringar gjorts. Genom att koppla ihop gårdarnas nivåer med två trappor har man skapat flöden och ytor för restaurang och hotellobby. Inom hotellprojektet har gårdshuset byggts på med två våningar. Påbyggnaden är en spektakulär, indragen byggnad med hotellrum i två plan samt en takterrass öppen för alla. Gestaltningen har varit en lek med geometrier inspirerad av de tidigare byggnadernas geometriska och repetitiva uttryck. Tanken har varit att skapa ett tillägg utan att påverka byggnadens ursprungliga kvaliteter.

Förutom arkitekterna har flera av Swecos verksamhetsområden varit delaktiga i uppdraget såsom konstruktörer, byggnadsantikvarier och mätningsingenjörer. Exempelvis har mätningsingenjörerna verifierat och kompletterat befintligt ritningsunderlag genom noggranna inmätningar inuti och utanför kvarteret och försett projektet med rätt geografiskt underlag så att beslut fattas på rätt förutsättningar. För Swecos antikvariska sakkunniga har uppdraget inneburit att medverka till att bebyggelsens skyddsbestämmelser efterlevs och att ombyggnaden utförs varsamt i förhållande till kulturvärdena. Vi har också upprättat en antikvarisk förundersökning som legat till grund för beslut och ställningstaganden rörande ombyggnaden.  

Hotellet, Blique by Nobis, med cirka 250 rum blir en ny oas och destination för umgänge och möten i Stockholm. Nobis driver hotellet där Wingårdh arkitekter har varit ansvariga för inredningsdesignen.

Swecos arkitekter fick ta emot priset "Fönsterpriset" av Design S Awards för sitt arbete med fönster och ljus i kvarteret Blästern och Hotell Blique by Nobis. Priset delades ut av Svensk Form. Se inslaget där våra arkitekter Ewa Buhr-Berg och Karin Hurtig berättar mer om projektet här. 

Fotograf: Jeanette Hägglund 

Se intervjun med Swecos bebyggelseantikvarier om hur de arbetet i uppdraget. 

Läs tidigare nyheter om projektet:

-Sweco vinner Svensk Forms fönsterpris för hotel Blique by Nobis
-Sweco och Kungsleden tar fram vision för nytt designhotell i Stockholm
-Nu invigs Hotell Blique i Stockholm i kvarter från 30-talet

 

Blästern_Jeanette Hägglund_27A4669_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4705_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4696_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4777_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4805_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4841_01 kopiera 3.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4891_04 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4853_01 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4915_03 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund_27A4864_03 kopiera.jpgBlästern_Jeanette Hägglund__27A3528_02.jpg_27A3544_02.kopia.jpg