Sturekvarteret, Stockholm

Nu pågår planeringen av Sturekvarterets upprustning för fullt. Kvarteret är en av Stockholms mest centrala mötesplatser och ska moderniseras för att bli ännu mer dynamiskt och tillgängligt för invånarna. Vi på Sweco har haft glädjen att arbeta med projektet sedan 2013.

Uppdrag: Sturekvarteret

Plats: Stockholm

 

Kund: ADIA  genom Tam Group 

År: 2013 – pågående

 

Kompetens: arkitektur, konstruktion, installation, samhällsanalys, vatten och miljö, geoteknik

– Tack vare ett nära samarbete med alla inblandade aktörer har vi landat i en mycket välbalanserad lösning, säger Jens Randecker, ansvarig arkitekt för detaljplanens samordning och teamledare på Sweco för projektet. Vi renoverar kvarteret, återskapar förlorad stenstad och bjuder in till fantastiska stadsrum som tidigare har varit oåtkomliga.

Stureplan, i Stockholm, med sina krogar och butiker tillhör ett av stadens mest omtyckta och befolkade offentliga rum. Innanför fasaderna döljer sig unika gamla fastigheter med flera stora innergårdar som historiskt har varit stängda för allmänheten. När kvarteret byggs om och förädlas, öppnas flera gårdsrum och kopplas samman. Nya entréer från Humlegårdsgatan och Grev Turegatan skapar bättre flöden och integrerar Sturekvarteret tydligare med sin omgivning. Moderna bostäder, hotell och kontor tillkommer och kopplingen till kollektivtrafiken förstärks.

I projektet har flera av Swecos verksamhetsområden arbetat integrerat med arkitektur, konstruktion, analys, geoteknik, anläggning, installation, vatten och miljö. Swecos hållbarhetsfokus genomsyrar hela processen.

Läs mer

Sturekvarteret_960_1.jpgSturekvarteret_960_3.jpgSturekvarteret_960_2.jpg