Filborna kraftverk Helsingborg

På uppdrag av Öresundskraft fick Sweco uppdraget att vara generalkonsult för det nya värmekraftverket. Det nya kraftvärmeverket ger möjlighet hantera brännbart restavfall lokalt. Stora mängder avfall har tidigare körts till förbränning i andra delar av Sverige och med det nya verket i drift blir hushållsavfallet i Helsingborgsregionen till värme och el, samtidigt som miljöskadliga ämnen tas om hand och förbränns.

Fakta

Uppdrag: Filborna kraftverk

Plats: Helsingborg

Kund: Öresundkraft AB samt NSR
Yta: 20 000 kvm

Färdigställt: 2013

Kompetens: Arkitektur, el och automation, fjärrvärme, geoteknik, kraft och värme

Ansvarig arkitekt: Per Kinn, medverkande arkitekt: Staffan Tjärnström

BIM-projektering: Harald Schrott, Emma Persson

Uppdrag

Filbornaverket driftsattes våren 2013 och producerar el och värme till cirka 20 000 villor per år i regionen. Under högsäsong tömmer 50 sopbilar om dagen sitt avfall till verkets bränslebunker. Turbinen har en effekt på närmare 20 MW och anläggningen kan samtidigt leverera upp till 65 MW fjärrvärme.

Filbornaverket är 155 meter långt, 45 meter brett och 48 meter högt och är den högsta punkten i Helsingborg. Gestaltningen av verket tar sin utgångspunkt i platsen, den tekniska processen och avfallsanläggningens logistik. Platsens topografi med böljande deponikullar var en naturlig inspiration till byggnadens uttryck. Formspråket ger byggnaden sin kraftfulla och tydliga karaktär samtidigt som den stora volymen blir en del av det omgivande landskapet. 

Sweco fick uppdraget av Öresundskraft att vara generalkonsult för det nya kraftvärmeverket tack vare erfarenhet av liknande projekt och den breda teknikkompetens som finns inom företaget. Uppdraget innebär projektledning, process (panna, turbin, rökgasrening, automation och el), bygg, projekteringssamordning och arkitektur. Projektet är BIM-projekterat.

Filborna kraftverk interiör

Filborna kraftverk

Filborna kraftverk

Kontakt