Jordbro värmeverk Jordbro

När kontroll- och kontorsbyggnaden vid Vattenfalls värmeverk i Jordbro inte längre uppfyllde verksamhetens krav kontaktades Sweco för att uppföra en ny byggnad för ändamålet. Swecos arkitekter har följt uppdraget från skiss till rådgivare under uppförandet, ett uppdrag som resulterat i verksamhetsanpassade lokaler till värmeverket.

Fakta

Uppdrag: Kontroll- och kontorsbyggnad vid Jordbro värmeverk

Pats: Jordbro, Drefviken

Kund: Vattenfall

Kompetens: arkitektur, VVS, konstruktion, el, brand, projektledning

Ansvarig projektledare: Robin Westin (initialt)

Ansvarig arkitekt: Carl Zulu Gerdén

Uppdrag

Swecos arkitekter har varit ansvariga för gestaltningen av en ny kontroll- och kontorsbyggnad vid Vattenfalls värmeverk i Jordbro. Sweco har varit med från första skiss för investeringsbeslut till att ta fram färdiga bygghandlingar till att vara rådgivare åt beställaren under produktionen. Arbetet har skett i ett nära samarbete med beställarens projektledare och på så vis har processen underlättats.

Att utforma ett kontrollrum innebär flera utmaningar då rummet kräver särskilda funktions- och säkerhetskrav. Detta löstes genom att byggnadens övriga kontorsfunktioner fick anpassas utifrån kontrollrummet. Inledningsvis var tanken dessutom att verksamheten skulle byggas i baracker, något som varken hade blivit billigare eller varit bättre för beställaren. Sweco tog fram en rapport där olika alternativ ställdes mot varandra ekonomiskt och enligt Vattenfalls funktionskrav. Det överlägsna vinnande alternativet var att bygga en ny byggnad något som Vattenfalls alla beslutsinstanser var överens om.  

För att minska klimatpåverkan har val av material och konstruktion gjorts i samverkan med Byggvarubedömning. Även byggnadens tekniska system, såsom ventilationssystem, har projekterats med så lite energipåverkan som möjligt. 

Förutom Swecos arkitekter har även företagets konstruktörer, installationskonsulter och projektledare varit delaktiga i uppdraget.

Foto: Felix Gerlach. 

Jordbro_Felix gerlach_01747.jpgJordbro_Felix gerlach_01817.jpgJordbro_Felix gerlach_01892tif.jpgJordbro_Felix gerlach_01708.jpgJordbro_Felix gerlach_04450.jpgJordbro_Felix gerlach_04457.jpgJordbro_Felix gerlach_01916.jpgJordbro_Felix gerlach_04551.jpgJordbro_Felix gerlach_04508.jpg