Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Mittemot Stockholms stadion har Kungliga Musikhögskolan slagit upp portarna till sina nya lokaler. Swecos arkitekter har ansvarat för inredning och tillgänglighetsanpassning. Ledorden som följt arkitekterna genom hela arbetet har varit ”musikverkstad med guldkant”.

Fakta

Uppdrag: Kungliga Musikhögskolan, KMH

Kund: Kungliga Musikhögskolan, KMH

Plats: Vallhallavägen/Lidingövägen, Stockholm

Kompetens: Inredningsarkitektur, Tillgänglighet

Ansvarig inredningsarkitekt: Annika Söderqvist, tillsammans med My Adamsson, Therese Alm-Backman, Vinciane Gille och Carl Hansson

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet: Monika Albertsson

Byggnadsarkitekt: AIX

Uppdrag

En viktig inledande del av projektet har varit att träffa skolans lärare och studenter för att tillsammans formulera hur inredningen ska vara utformad för att på bästa sätt stödja verksamheten. Därefter har de konkreta förslagen vuxit fram. Inredningsarkitekterna har tagit fram all lös inredning och textilier samt specialdesignat informationsdiskar och bardisken i restaurangen.

Ledorden "musikverkstad med guldkant" har löpt som en röd tråd genom projektet och orden har förenat arkitekternas arbete och gett byggnad och inredning ett enhetligt uttryck. Resultatet har blivit en tålig och tillåtande miljö för experiment och lärande i enkla och robusta material.

"Guldkanten" i form av mässingsdetaljer skymtar i både byggnad och inredning; fasadens flaggor, entréhallens tak och receptionsdiskens blanka sockel. En blinkning till mässingsblås ("brass") och det glittrigt festliga när skolan bjuder in till konsertkvällar.

Tillgänglighet
Förutom att vara vacker och funktionell skulle skolan även uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet, bra ljudisolering, höga säkerhetskrav och brandutrymning. Krav som oftast är oförenliga. Därför har samordning och detaljutformningen varit extra viktig, så som till exempel utformning av trösklar och placering av armbågskontakter, öppningsknappar och kortläsare. Man har även arbetat mycket med färgsättningen, då kulörers ljushetskontrast, det vill säga skillnaden mellan det ljusa och mörka i färgen är avgörande för att personer med nedsatt syn ska kunna orientera sig.

Foto: Tim Meier