JARLAHUSET - KV. PROVISORN 4 Stockholm

I centrala Stockholm finns ett kvarter som innehåller kyrka, hotell, butiker samt kontorshus. När byggnaden behövde moderniseras kopplade man in Swecos arkitekter och byggkonstruktörer.

Fakta

Uppdrag: Jarlahuset, Kv Provisorn 4

Plats: Stockholm 

Kompetens: Arkitektur, Tillgänglighet

Kund: Probitas AB

Yta: ca 25 000 kvm

Färdigställt: 2011
 

Ansvarig arkitekt: Sidsel Wållgren, Jan-Åke Lindgren 

Certifierad sakkunnig i tillgänglighetMonika Albertsson 

Övrigt: Jarlahuset vann ROT-priset 2013 och Glaspriset 2014 

Uppdrag

Kontorshuset har genomgått en omfattad modernisering. Gatufasaderna är kulturklassade, vilket innebär att det ursprungliga glaserade teglet finns kvar. Gatuplanen har nya glaspartier och takvåningen har byggts ut och omvandlats till kontor.

Genom att flytta ut och glasa gårdsfasaden blir kontorsplanen flexibla och ljusa. Alla installationer är nya och anpassade för att klara de låga bjälklagshöjderna och en modern kontorsstandard.

Swecos certifierade sakkunnige i tillgänglighet har även haft uppdraget att granska projektet. Detta innebar tillgänglighetsgranskning i system- och bygghandlingsskedet, besvara frågor under projekterings- och byggskede och efter det att byggnadsarbetet slutförts en slutlig granskning och sakkunnigutlåtande.

Foto: Tim Meier

Glasfasad Jarlahuset

exteriört Jarlahuset

Glasfasad Jarlahuset

Interiört Jarlahuset

Interiört Jarlahuset

Glasfasad Jarlahuset

Glasfasad Jarlahuset

Kontorslandskap Jarlahuset

Trapphus Jarlahuset

Interiört Jarlahuset