Utvärdshuset Falun

Det är på uppdrag av Landstingsfastigheter Dalarna som arkitekter på Sweco har renoverat det gamla utvärdshuset från 1700-talet till moderna kontorslokaler. Visionen har varit att bevara så mycket som möjligt av husets exteriöra karaktär.

Fakta

Uppdrag: Utvärdshuset

Plats: Falun

Beställare: Landstingsfastigheter Dalarna

Tid: 2013-2016

Kompetens: Arkitektur, Landskapsarkitektur, Vent, VVS

Ansvarig landskapsarkitekt: Andreas Hansson

Ansvarig arkitekt: Ann-Birgitt Andersson och Hans Pettersson tillsammans med Johan Udden, Ylva af Kleen, Klas Wrange, Rob Kirkham, John Larsson, Johannes Sundström, Ola Staffansson

Uppdrag

Fastigheten är känd sedan slutet av 1700-talet och har sedan dess både fungerat som utvärdshus, flickskola och teaterlokaler. Arkitekter på Sweco har sedan 2013 ansvarat för ombyggnationen av huset som idag utgörs av moderna kontorslokaler för Landstingsfastigheter.

Idén har varit att bevara byggnadens karaktär exteriört, utifrån den antikvariska förundersökning som har gjorts. Huset har fått tidstypiska träfönster, puts i originalkulör och nytt tegeltak. Förutom modernisering av det befintliga huset har man även låtit uppföra en tillbyggnad som utformats med ett modernt glasat uttryck. Tanken är att det ska vara lätt att avläsa i arkitekturen vad som är nytt och vad som är gammalt.

Även interiört har man arbetat med att återställa huset till sent 1800-tal i de ursprungliga delarna samtidigt som nya tillägg fått ett modernt uttryck. Exempelvis är arbetsplatserna funktionella och anpassade för att uppfylla de krav som idag ställs på kontorsverksamheter.

Foto: Första bilden: Hans Pettersson, resterande: Felix Gerlach

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.