Xijin Times Center Jinan, Kina

Jinan Xijin Time Center är ett nytt område bredvid den västra järnvägsstationen i den kinesiska staden Jinan. Centrat är 800 000 kvadratmeter stort och rymmer kontor, hotell och kommersiella lokaler. Genom uppdraget bidrar Sweco till att lösa den växande provinshuvudstadens behov av ett nytt kontorsområde av hög internationell standard.

Fakta

Uppdrag: Xijin Times Center

Plats: Jinan, Kina 

Kund: Shandon China Construction Xiangfu Real Estate Co, Ltd 

Ordervärde för Swecos del i uppdraget: Uppgår till cirka 20 miljoner SEK i ett första skede.

Färdigställt: Pågående

Ansvarig arkitekt: Ben Leret, Idun Bäck, Marcus Morichetto, Karl-Johan Törngren och Joel Berring 

Kontakt: Christer Stenmark

Uppdrag

Swecos uppdrag innebär att ansvara för detaljplan och arkitektonisk utformning av samtliga byggnader och landskap i det nya området i Jinan. Visionen är ett socialt fungerande område som både är attraktivt att bo och arbeta i.  Här skapas en stad i staden, med landskapsarkitektur och byggnader i samklang. 

Området omfattar fyra kvarter där koncept bygger på att dessa får ett gemensamt inre parkstråk som rumsligt och socialt knyter samman platsen. Totalt kommer området rymma 16 höghus med kontorslokaler och hotell placerade på de övre våningarna, medan restauranger och butiker är ligger i bottenvåningarna utmed det bilfria parkstråket. Stor vikt har lagts vid utformningen av stråket mellan husen och entréförhållanden till de gemensamma funktionerna i bottenvåningarna.

Området planeras med ett högt klimatfokus. Området har flera mindre torg, en större park samt gröna tak med parker på. Dagvattenhanteringen är utformad för att hantera kraftigare regn och mellan kontorshusen finns mindre byggnader med gröna tak som ger skugga och på så vis minskar kylbehovet under sommaren. Vissa av ikonbyggnaderna är gestaltade med tunnhybridfasader för bättre energieffektivitet.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till nya järnvägsstationen för höghastighetståg, som är en viktig knutpunkt mellan Peking och Shanghai. Genom uppdraget bidrar Sweco till att lösa den Jinans behov av ett nytt stort kontorsområde av hög internationell standard.

Flera av Swecos verksamhetsområden, så som arkitekter, planarkitekter, landskapsarkitekter samt experter inom mijlö- och vatten och installation, har varit delaktiga i uppdraget

Första etappen av fyra stod klar våren 2019.

Visualisering: Swecos arkitekter. Foto: Chen Yao

s_Times Center Jinan B9754201-1_Chen Yao_Sweco_1.jpgs_Times Center Jinan B9754236-1_Chen Yao_Sweco_2.jpgs_Times Center Jinan B9754191-3-1_Chen Yao_Sweco_3.jpgs_Times Center Jinan B9754283-1_Chen Yao_Sweco_4.jpgCenter i Jinan, Kina exteriört

Center i Jinan, Kina exteriört fågelperspektiv

Center i Jinan, Kina exteriört fågelperspektiv

Center i Jinan, Kina  interiört

Center i Jinan, Kina  interiört

Center i Jinan, Kina exteriört

Center i Jinan, Kina exteriört

Center i Jinan, Kina  interiört

Center i Jinan, Kina exteriört kvällsbild

Center i Jinan, Kina exteriört kvällsbild

Center i Jinan, Kina exteriört

Center i Jinan, Kina  interiört

Center i Jinan, Kina

Center i Jinan, Kina

Kontorscentrum i Jinan, fågelperspektiv