Kulturhuset i Bergsjön

Det nya kulturhuset i Bergsjön blir en ny mötesplats i Göteborg. Kulturhuset är utformat av Swecos arkitekter, såväl inre som yttre miljö – ett hus och torg. Kulturhuset beräknas stå färdigt år 2022.

FAKTA

Uppdrag: Kulturhuset Bergsjön

Plats: Bergsjön, Göteborg

Beställare:  Higab och SDF Östra Göteborg

År: 2017-2022

Ansvarig arkitekt: Margareta Diedrichs

UPPDRAG

2017 arrangerade Göteborgs stad en arkitekttävling genom fastighetsbolaget Higab och SDF Östra Göteborg i samarbete med Sveriges Arkitekter där Swecos förslag stod som vinnare. Önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits länge och flera utredningar har gjorts i syfte att skapa en mötesplats i området. Tävlingsuppgiften och visionen handlade om att utforma ett funktionellt och hållbart kulturhus med hög arkitektonisk kvalitet. Huset ska vara en självklar mötesplats för både boende i området och för besökare. Här ska människor kunna utöva och uppleva kultur som en del av vardagslivet.

Byggnaden kommer att innehålla bibliotek, plats för utställning och arrangemang, café, ateljéer och mötesrum. Projektet omfattar både byggnaden och den yttre miljön som innebär torg.

Kulturhuset som ligger på Rymdtorget växer ut ur en befintlig kulle, skruvar sig neråt och landar på ett torg. Byggnaden har en öppen och inbjudande fasad och väver ihop inne och ute till en händelserik helhet. På torget finns en rik yttre miljö med sittplatser, grönska, lek, spel, scen och soltrappor. Atriet är öppet mot himlen och kring detta inre torg organiserar sig byggnadens olika delar.

Det nya kulturhuset i Bergsjön ska präglas av nyfikenhet, lekfullhet och upptäckarglädje. Det ska vara färgstarkt, rikt och välkomnande, en plats för den tolerans som vårt samhälle så väl behöver.

I programhandlingsskedet har även Swecos konstruktörer, akustiker, miljö-och energisamordnare och installatörer medverkat. 

2017 tog Kulturhuset hem vinsten i sin kategori Framtida projekt – Kultur, på World Architecture Festival (WAF) i Berlin.

Ta en titt i Kulturhuset redan nu genom att titta på visualiseringsfilmen som Swecos arkitekter tagit fram.

Visualisering: Sofia Kourbetis.