Teaterkvarteret Sundsvall

Teaterkvarteret i Sundsvall har renoverats och moderniserats. Fler av Swecos verksamhetsområden har deltagit i uppdraget för att anpassa de över 100 år gamla byggnaderna till dagens krav på teknik, tillgänglighet och konstruktion samtidigt som de antikvariska värdena har bevarats.

Fakta

Uppdrag: Teaterkvarteret i Sundsvall

Plats: Sundsvall

Period för uppdraget: 2013 - 2016

Storlek: 3000 kvm

Kund: Sundsvalls Kommun

Ansvarig arkitekt: Mats Persson och handläggande arkitekt: Ida Sellstedt

Kompetens: Arkitektur, Kulturmiljö, Mark, El och Styr, Förorenad mark, VVS, Konstruktion

Uppdrag

Under 2008 genomförde Sundsvalls kommun en arkitekttävling om att bygga ett nytt teater- och kulturhus. Då man slutligen lyckades köpa loss den sista fastigheten i teaterkvarteret valde man att utveckla området istället för att bygga det nya huset, ett uppdrag som Sweco fick. Uppdraget innebar att utforma en sammanbyggnad mellan de tre fastigheterna i kvarteret samt ombyggnad och renovering av Sundsvalls teater och Konsertteatern.

Ombyggnaden av Teaterkvarteret har inneburit många utmaningar då uppdraget innebar att anpassa en över 100 år gammal byggnad till dagens moderna krav på teknik, konstruktion och tillgänglighet samtidigt som de antikvariska värdena finns kvar.

Sundsvalls teater är uppförd 1894 och är ett byggnadsminne sedan 1974. Scenen var en av få scener i Sverige som fortfarande hade lutande scengolv. Detta riktades upp för att klara moderna arbetsmiljökrav för bland annat dans. För att bibehålla god sikt höjdes därmed parketten och fick nya stolar. Konsertteatern byggdes något senare, 1905, och har fungerat som biograf och teater. Här har man genomfört en omfattande ombyggnad och renovering, både interiört och exteriört.

Kvarterets nya byggnad, sammanbyggnaden, syftar till att lösa inlastning till alla scener och verkstäder samt logistik däremellan. Dessutom ger den utrymme för sidoscener, något som tidigare saknades. Sammanbyggnaden rymmer även ett nytt kök till restaurangen samt en repetitionsscen.

Stort fokus och omsorg har lagts på materialval i de publika delarna. Originalklinkers i trapphus har fått vara kvar och det golv som låg i foajén har man exempelvis valt att flytta för att återanvända i passagen utanför foajén. I arbetsrum och backstage har man använt sig av mer enkla men funktionella material. 

Foto: Tim Meier

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.