Vattensportscentrum Halsskov, Danmark

Swecos arkitekter och landskapsarkitekter i Danmark är ansvariga för den första etappen av vattensportscentrumet med hopptorn i Halsskov, Danmark. En röd tråd genom projektet har varit att återanvända så mycket material som möjligt från platsens tidigare hamnverksamhet.

Fakta

Uppdrag: Vattensportscentrum i Halsskov

Plats: Halskov, Korsør, Danmark

Ansvarig arkitekt: Mette Lund Traberg and Troels Holm

Färdigställt: 2017

Uppdrag

På västra sidan av Själland i Halsskov ligger ett nytt vattensportscentrum, vars utformning starkt knyter an till platsens råa karaktär, både i valet av nya material och återvinning av gamla. Ett återkommande tema för projektet är just att man har försökt att använda så mycket återvunnet material som möjligt från den gamla hamnverksamheten, antingen direkt eller genom upcykling.

Sweco är ansvarig arkitekt och landskapsarkitekt för den första delen i utformningen av det nya vattensportscentrumet med tillhörande hopptorn. Genom projektet möjliggörs nya användningsområdet för hamnområdet.

Hopptornet blir ett landmärke för platsen. Tornet är designat för ett hopp från fyra, åtta och 11 meter och tack vara den gula färgen kan det ses ändra från Stora Bältbron. Byggnaden är gjord tre containrar, staplade på varandra, som genom sin vridning skar ett intressant skuggspel.

Läs om projektet på den internationella arkitekturbloggen ArchDaily. 

Foto: Mads Fredrik