Parken vid Malmö Live Malmö

På uppdrag av Malmö stad har landskapsarkitekter utformat parken i anslutning till hotell-, konsert- och konferensanläggningen Malmö Live. Visionen har varit att skapa ett gemensamt vardagsrum och mötesplats för stadens invånare och besökare.

Fakta

Uppdrag: Utemiljö vid Malmö Live

Plats: Malmö

Kund: Malmö Stad

Tid: 2012-2014

Kompetens: Landskapsarkitektur, konstruktion och markanläggning

Ansvarig landskapsarkitekt: Lisa Torpel tillsammans med Maria Arborgh

Uppdrag

I nära samarbete med SLA och Malmö stad har Sweco utformat utemiljön till Malmö Live. På ett av stadens mest eftertraktade lägen har man nu skapat en grön oas för allmänheten. Platsen har ett centralt läge i staden, mellan stadskärnan, Västra hamnen och Malmö Centralstation, vilket gör platsen till en knutpunkt. Eftersom den utsätts för ett högt tryck av besökare har man arbetet för att skapa en tålig miljö som håller över tid samtidigt som den ger ett inbjudande intryck.

Visionen har varit att skapa ett gemensamt vardagsrum och mötesplats för både boende och besökare i Malmö. Här blandas torgrum och park för att ge en känsla av ett grönt men samtidigt urbant stadslandskap. Tanken är att den som besöker platsen ska uppleva det som att gå i en skog på vissa delar medan andra delar öppnar upp för soldyrkare. Ett stort urval av växter skapar dessutom goda förutsättningar för en anläggning med biologisk mångfald inne i staden.

För den intilliggande hotell-, konsert- och konferensanläggningen Malmö Live har Swecos byggkonstruktörer ansvarat för projektering av systemhandlingarna för hela stommen och ansvarade även för bygghandlingsprojekteringen av konserthusdelen. Läs mer om det här. 

Ingraverat i gångstigen är den konstnärliga gestaltningen Minnenas hav, utformad av konstnären Karolina Erlingsson. 

 Foto: Linnea Svensson Arbab